Incidența cumulată a cazurilor de COVID-19: municipiul Giurgiu în scădere ușoară; Slobozia și Izvoarele se apropie de 8/1000

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 29.03.2021, în ședință online, a constatat limitele de incidenţă cumulată a cazurilor COVID-19 pe ultimele 14 zile, la nivelul judeţului Giurgiu şi pe localităţi, pe baza analizei prezentate de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:

Pentru unităţile administrativ teritoriale: comuna Slobozia, comuna Izvoarele şi comuna Putineiu, se constată că incidenţa cumulată la 14 zile depăşeşte 7,5/1.000 de locuitori.
Pentru unităţile administrativ teritoriale: municipiul Giurgiu, comuna Joiţa, comuna Daia, comuna Frăteşti, se constată că incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4 şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori.
Pentru unităţile administrativ teritoriale: comuna Malu, comuna Vedea, oraşul Mihăileşti, comuna Greaca, comuna Iepureşti, comuna Bolintin – Deal, comuna Călugăreni, comuna Comana, comuna Bulbucata, comuna Stăneşti, comuna Schitu, comuna Săbăreni, comuna Hotarele, comuna Herăşti şi comuna Floreşti – Stoeneşti, se constată că incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3 şi mai mică sau egală cu 4/1.000 de locuitori.
Pentru unităţile administrativ teritoriale: comuna Ghimpaţi, comuna Ogrezeni, comuna Stoeneşti, comuna Vânătorii Mici, comuna Gogoşari, oraşul Bolintin Vale, comuna Mihai Bravu, comuna Isvoarele, comuna Oinacu, comuna Valea Dragului, comuna Letca Nouă, comuna Băneasa, comuna Gostinari, comuna Toporu şi comuna Vărăşti, se constată că incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
În funcţie de valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile, pe fiecare localitate se aplică măsurile stabilite prin H.G. nr. 293 din 10.03.2021, modificată prin H.G. nr. 348 din 25.03.2021, începând cu data de 30.03.2021, ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile.
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu