Publicat : lun, mai 25th, 2015

ISU Giurgiu si Inspectoratul Scolar organizeaza concursuri pentru elevi: „Prietenii Pompierilor” si „Cu viata mea apar viata”

concursInspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Vlasca” al judetului Giurgiu sprijina Inspectoratul Scolar al Judetului Giurgiu in organizarea si desfasurarea etapei judetene a concursurilor tehnico – aplicative cu elevi, astfel:

  1. Concursul „Prietenii pompierilor” – etapa judeteana in data de 26.05.2015, ora 10:00, pe stadionul Dunarea din municipiul Giurgiu.

Fiecare cerc tehnico – aplicativ de elevi „Prietenii Pompierilor” participa la concurs cu un echipaj format din 10 elevi (un comandant si opt concurenti + o rezerva). Echipele de concurs pot fi constituite din baieti (mixte) sau din fete. Vârsta minima a elevilor este de 10 ani si maxima de 15 ani, impliniti pâna la data desfasurarii concursului.

Concursul are un caracter educativ, tehnico – aplicativ si sportiv in domeniul apararii impotriva incendiilor si se organizeaza in scopul:

– dezvoltarii capacitatilor de intelegere si de apreciere a pericolelor generate de situatiile de urgenta pentru viata si mediu, precum si al promovarii atitudinilor si comportamentelor corespunzatoare in rândul elevilor;

– formarii si dezvoltarii la elevi a unor trasaturi moral – volitive, cum sunt: initiativa, spiritul de echipa, curajul, dârzenia, hotarârea, perseverenta, cinstea, corectitudinea si disciplina;

– atragerii unui numar mare de elevi la desfasurarea activitatilor cercurilor tehnico – aplicative de elevi „Prietenii Pompierilor”.

Etapa judeteana se desfasoara, anual si consta in sustinerea unei probe teoretice si a doua probe practice: „Pista de indemânare peste obstacole” si „Stafeta de 400 m cu obstacole”.

  1. Concursul „Cu viata mea apar viata” – etapa judeteana in data de 28.05.2015, ora 10:00, pe stadionul Dunarea din municipiul Giurgiu.

Concursul cu tematica de protectie civila are caracter educativ, tehnico – aplicativ si sportiv si se organizeaza anual cu elevii, distinct pe urmatoarele niveluri:

– ciclul gimnazial – clasele V – VIII;

– ciclul liceal – clasele IX – XI.

Fiecare cerc tehnico – aplicativ de elevi „Cu viata mea apar viata” participa la concurs cu un echipaj format din 4 elevi (3 concurenti + o rezerva). Echipele de concurs pot fi constituite din baieti (mixte) sau din fete, vârsta elevilor fiind cuprinsa intre 10 – 15 ani, pentru clasele V – VIII, respectiv 15 – 18 ani pentru clasele IX – XI impliniti in anul calendaristic desfasurarii concursului.

Concursul cu tematica de protectie civila se organizeaza in urmatoarele scopuri:

– dezvoltarea capacitatii de perceptie a protectiei civile ca ansamblu de activitati cu caracter exclusiv umanitar;

– cunoasterea si aprecierea factorilor de risc potential generatori de situatii de urgenta sau dezastre la care este expusa comunitatea din care fac parte;

– adoptarea comportamentului adecvat si cunoasterea modului de actiune in cazul iminentei producerii sau al aparitiei unei situatii de urgenta;

– formarea spiritului de solidaritate si implicarea individuala sau in echipa in actiunile de prevenire si de interventie in situatii de urgenta.)

Concursul consta in sustinerea unei probe teoretice si a doua probe practice: „Transportul asistat al unui accidentat asezat pe targa pe distanta de 50 m” si „Deplasarea cu masca pe figura intr-un raion cu obstacole, contaminat”.

Despre autor

-