Judetul Giurgiu – Situatia serviciului public de gestionare a deseurilor solide in 2016 (Studiu)

GunoiÎn perioada martie – aprilie 2017 Asociația InfoCons a realizat un studiu la nivelul primăriilor din Județul Giurgiu cu privire la serviciul public de gestionare a deșeurilor solide, raportate la anul 2016. De mentionat ca municipiul Giurgiu nu a intrat la acest studiu – N.R.
42.60% din primăriile din județul Giurgiu au transmis informatiile solicitate
Din punct de vedere al externalizării serviciilor în cadrul departamentului de management al deșeurilor situația este următoarea:
• Populația în mediul urban este de 12.929 locuitori (Primăria Bolintin Vale);
• Populația în mediul rural variază între 1.960 de locuitori (Primăria Schitu) și 8.440 locuitori în Comuna Roata de Jos.
Din punct de vedere al externalizarii serviciilor in cadrul departamentului de management al deseurilor situatia este urmatoarea:
• 60.87% Serviciul de management deșeului menajer;
• 39.13% Serviciu de management deșeu solid către agenți comerciali;
• 4.35% Serviciu de management deșeu solid către agenți industriali;
• 26.09% Serviciul de management al deșeului stradal;
• 4.35% Serviciu de management al nămolului orășenesc;
• 13.04% Serviciul de management al deșeurilor sanitare;
• 4.35% Serviciul de preluare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice;
• 4.35% Serviciul de preluare a autovehiculelor abandonate;
• 8.70% Serviciul de management al deșeurilor estimative inerte (provenite din construcții);
• 13.04% Serviciul de management al deșeurilor toxice (medicale, radioactive);
• 8.70% Serviciul de management al deșeurilor agro-zootehnice;
• 8.70% Serviciul de informare și conștientizare a cetățenilor asupra managamentului deșeurilor solide.
39.13% din Primăriile din Județul Giurgiu nu au fluxurile de deșeuri periculoase separate de deșeurile nepericuloase;deseuriSituația privind caracteristicile fizice ale deșeurilor solide, cantitate totală de deșeu generată în kilograme este următoarea:
• Hârtie: de la 10 kg (Primăria Cosoba) până la 20000 kg (Primăria Oinacu);
• Plastic: de la 25 kg (Primăria Cosoba) până la 4000 kg (Primăria Oinacu);
• Aluminiu: 100 kg (Primăriile Comana și Oinacu)
• Metale feroase: de la 180 kg (Primăria Comana) până la 4000 kg (Primăria Oinacu);
• Sticlă: de la 100 kg (Primăria Comana) până la 4000 kg (Primăria Oinacu);
• Lemn: 5000 kg ( Primăria Oinacu);
• Echipamente electrice și electronice: de la 100 kg (Primăria Marsa) până la 5000 kg (Primăria Oinacu);
• Deșeu organic: de la 900 kg (Primăria Comana) până la 65000 kg (Primăria Oinacu);
• Deșeuri provenite din construcții: 5000 kg (Primăria Oinacu);
• Alte caracteristici ale deșeurilor: de la 80 kg (Primăria Comana) până la 40000 kg (Primăria Oinacu).
Tipuri de containere folosite individual (gospodării sau instituții) pentru colectarea selectivă:
• 4.35% folosesc containere din Metal;
• 47.83% folosesc containere din Plastic;
• 21.74% folosesc containere tip Sac;
• 8.70% folosesc alte tipuri de containere.
Tipuri de containere folosite în uz comunal (stradal) pentru colectare selectivă:
• 8.70% folosesc containere din Metal;
• 43.48% folosesc containere din Plastic;
• 17.39% fofosesc alte tipuri de containere.
Cantitatea de deșeu colectat în kilograme:
• Deșeu menajer: de la 25.000 kg (Primăria Roata de Jos) până la 189.2432 kg (Primăria Bolintin Vale);
• Deseu solid de la agenții comerciali: 800.000 kg (Primăria Comana);
• Deșeu stradal: de la 5.000 kg (Primăria Gogoșari) până la 10.000 kg (Primăria Comana);
• Total deseu colectat in kg a fost de 25.000 kg (Primăria Roata de Jos) până la 2.160.000 kg (Primăria Comana).
Cantitate deșeu reciclat în kilograme:
• Deșeu menajer: 546 kg (Primăria Marsa).
60.87% din Primării nu percep taxă pentru serviciul de colectare separată a deșeurilor de la cetățeni;
73.91% din Primării nu administrează un depozit de deșeuri (groapă de gunoi) atât direct sau prin contractor.
Bugetul anual alocat managementului deșeurilor în cadrul Primăriilor a variat între 9.000 ron (Primăria Cosoba) și 543.000 ron (Primăria Comana).
În 73.91% din Primării nu există implementat un sistem de colectare selectivă la nivelul tuturor imobilelor administrației.
Numericul de becuri economice achiziționate variază între: 20 bucăți (Primăriile Joița) și 400 bucăți (Primăria Comana).
Numericul de becuri incadescente achiziționate variază între: 10 bucăti (Primăria Călugăreni) și 30 bucăți (Primăria Comana).
Datele sunt aferente situației locale pentru anul 2016.
Studiul face parte dintr-un proiect de informare asupra produselor și serviciilor comercializate atât pe piața romanească, cât și pe cea europeană si este derulat de InfoCons – Organizație Națională pentru Protecția Consumatorilor (membră cu drepturi depline în cadrul consorțiului I.C.R.T. – International Consumer Research & Testing pentru produse și servicii la standarde europene), pentru ca alegerea cetățeanului consumator să fie facută în cunoștință de cauză.
InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație pentru Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.info cons