Ora de educație anticorupție susținută de ofițerii D.G.A. în cadrul programului „Școala Altfel”

În perioada 16 – 18 aprilie 2019, ofițerii de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu, au desfășurat patru sesiuni de informare anticorupție cu elevi ai claselor IX – XII precum și cadre didactice din cadrul Colegiului Tehnic “Viceamiral Nicolae Bălănescu” și al Seminarului Teologic „Teoctist Patriarhul” din municipiul Giurgiu.
Activitățile au fost desfășurate în cadrul programului educațional “Școala Altfel”, ocazie cu care elevilor precum și cadrelor didactice le-au fost prezentate, competențele Direcției Generale Anticorupție, drepturile și obligațiile ce le revin în calitate de cetățeni în relația cu angajații M.A.I., infracțiunile de corupție și cele asimilate acestora, modul de acțiune în situația în care sunt implicați sau iau la cunoștință despre săvârșirea unor fapte de corupție, modalitățile de sesizare, consecințele și costurile implicării în astfel de fapte.Scopul activităților de informare anticorupție l-a reprezentat educarea și formarea atitudinii anticorupție, precum și creșterea gradului de informare a cetățenilor cu privire la comportamentul ce trebuie adoptat, reacţia la corupţie, precum și mediatizarea Call Center-ului anticorupție 0800. 806. 806.
În cadrul activităților preventive, cei prezenți au beneficiat și de materiale promoționale ce conțin mesaje anticorupție.
Reamintim cetățenilor faptul că, de asemenea, pot semnala orice faptă de corupție de care au cunoștință, telefonic la numărul 0246/207.180, la adresa de e-mail giurgiu.dga@mai.gov.ro, sau la sediul Serviciului Județean Anticorupție Giurgiu, din municipiul Giurgiu, strada Călugăreni nr. 26, județul Giurgiu.