Un giurgiuvean prezent la Marea Unire

Este cert că și giurgiuvenii au avut cel puțin un reprezentant la Alba Iulia, când s-a înfîptuit Unirea cea Mare. Este vorba de distinsul om de cultură, Nicolae Droc-Barcian.
Născut în anul 1846, în Rășinari, după absolvirea Facultății de drept din București a fost repartizat la Giurgiu, ocupând funcția de profesor și apoi director al gimnaziului „ Ion Maiorescu”.
În amintirile sale, consemnate în paginile ziarului sibian “Telegraful roman “, în ediția consacrată împlinirii a șase decenii de la Marea Unire, se menționează :
“Deși împlinisem vârsta de 72 de ani, socoteam că este de datoria mea, ca fiu al Ardealului și combatant în lupta pentru libertatera și unitatea națională, să iau parte la adunarea cea mare de la 1 decembrie 1918. Astfel, după cinci decenii de când mă stabilisem în țară, la Giurgiu, aveam să revăd pământul scump al Transilvaniei și locurile natale de la Rășinari….
Urmând mulțimea delegaților, pașii m-au condus pe Cîmpul lui Horea, unde, spre marea-mi bucurie, am întâlnit grupul de sibieni, între care se aflau căpitanul Nicolae Ciuceanu și Eremia Dancășiu, consăteni și tovarăși de arme, in războiul pentru independență de la 1877-1878.
După cîteva ceasuri de așteptare, într-o atmosferă de fierbinte manifestare de împlinire a idealului național, în mijlocul nostru au venit delegații Marii Adunări Naționale. Cu o deosebită satisfacție am ascultat cuvântul celor de la tribună și hotărârile adoptate de forul oficial. Contopindu-mă cu cei peste o sută de mii de români ardeleni, cu nesfârșite urale și lacrimi de bucurie, am primit hotărârea privind unirea Transilvaniei cu patria –mamă.
Cu inima fremătând de emoție, acolo pe câmpul lui Horea , mi-am zis: ”Iată idealul nostru înfăptuit. De acum suntem liberi și întruniți toți frațiii într-un singur stat “.
Consemnarea este făcută de Nicolae Droc-Barcian la Giurgiu, în ianuarie 1919.
Prof. Emil Talianu