Apel de selecție, forma simplificată pentru MĂSURA M3/2A – Crearea și dezvoltarea structurilor asociative

APEL DE SELECTIE nr.1/2024
Forma simplificata
MĂSURA M3/2A – Crearea și dezvoltarea structurilor asociative

Asociatia GAL Giurgiu Est anunta lansarea apelului de selectie aferent Masurii M3/2A – Crearea si dezvoltarea structurilor asociative, in perioada 16.02.2024-31.12.2024, conform prevederilor din Procedura de selectie a Asociatiei GAL Giurgiu EST.
1. Data lansarii apelului de selectie: 16.02.2024;

2. Tipurile de beneficiari eligibili pentru masura M3/2A – Crearea si dezvoltarea structurilor asociative:
– o forma asociativa de tip cooperativa sau grup de producatori, cu sediul social / punct de lucru in teritoriul GAL si obiect de activitate in domeniul agricol (legumicultura / cultura mare / horticultura)
– Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri);
– Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri.
– Grup de producători (Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoasterea si funcționarea grupurilor și organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de fermieri.

4.Valoarea eligibila totala a masurii: 185.027,68 euro;
5. Fondul disponibil alocat pe sesiune: 185.027,68 euro;
6. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata petru un proiect: 185.027,68 euro
7. Data limita de depunere proiecte: 31.12.2024
8. Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii 3/2A Crearea si dezvoltarea structurilor asociative sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe pagina de web www.galgiurgiuest.ro .
9. Date de contact a GAL unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:
Pentru a afla informatii suplimentare privind accesarea fondurilor nerambursabile prin Masura 3/2A Crearea si dezvoltarea structurilor asociative, puteti consulta toate documentele aferente acesteia pe pagina web www.galgiurgiuest.ro, sau la sediul administrativ din comuna Hotarele, soseaua Bucovina, nr. 2, judetul Giurgiu, sau ne puteti contacta la nr. de telefon 0786194616 sau prin e-mail: gal.giurgiu.est@gmail.com.

10. Informatii detaliate privind accesarea fondurilor in cadrul Masurii 3/2A sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 3/2A Crearea si dezvoltarea structurilor asociative”, in vigoare la data lansarii apelului de selectie, disponibil pe site-ul www.galgiurgiuest.ro sau la sediul din comuna Hotarele, soseaua Bucovina, nr .2, judetul Giurgiu,in format electronic si tiparit.

Atenţie! Durata de execuţie a contractului de finanţare este de maxim 31.12.2025 si cuprinde:
durata de realizare a obiectivelor şi implementarea corectă a Planului de afaceri, este cel tarziu data de 30.09.2025 şi reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune cererea pentru a doua tranşă de plată, la care se adaugă termenul 90 de zile calendaristice pentru efectuarea celei de-a doua tranşe de plată

MANAGER
PETRUSEL MIHAELA