Angajatorii, nevoiți să suporte costuri din ce in ce mai mari cu lucrătorii

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), angajatorii din România, inclusiv firmele private, au suportat costuri cu forța de muncă mai mari în ultimele 3 luni ale anului 2018 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017.
Astfel, costul orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a crescut în majoritatea activităţilor economice.
Cele mai mari creşteri ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) au fost în sectorul de stat, ca urmare a majoriărilor salariale decise de Guvern:
• activităţile de sănătate şi asistenţă socială (31,76%),
• învăţământ (19,85%).
Aceste activităţi au fost urmate de sectoarele în care afacerile private sunt reprezentate în principal:
• informaţii şi comunicaţii (17,01%),
• construcţii (16,67%),
• activități de spectacole, culturale şi recreative (6,49%).
• intermedieri financiare şi asigurări (6,03%),
În schimb, în industria extractivă s-a înregistrat singura scădere (-9,17%) a costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare).
În ultimii ani, majorările succesive ale salariului minim pe economie au condus la creșterea salariilor multor angajați mai ales în sectorul privat. Acest lucru s-a întâmplat și in anul 2018, in comparative cu anul 2017.