ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE DEPUNERE A PROIECTELOR PENTRU MĂSURA: Măsura 6/6A “Sprijin pentru crearea de activități neagricole în teritoriul GAL”

ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE DEPUNERE A PROIECTELOR PENTRU MĂSURA: Măsura 6/6A “Sprijin pentru crearea de activități neagricole în teritoriul GAL”

Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: 1/2020 M6/6A: 30.10.2020 – 31.03.2021, prelungită până în 16.04.2021

Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord, anunță prelungirea, în perioada 30.10.2020 – 16.04.2021, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru Măsura 6/6A „Sprijin pentru crearea de activități neagricole în teritoriul GAL”

Data lansării apelului de selecție: 30.10.2020
Data limită de depunere a proiectelor: 16.04.2021, ora 13.00

Beneficiari eligibili:
– Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;
– Micro-întreprinderi și întreprinderile mici, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului;
– Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului(start-ups)

Teritoriul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord acoperă următoarele unități administrativ teritoriale din județul Giurgiu: comuna Bucșani, comuna Buturugeni, comuna Clejani, comuna Crevedia Mare, comuna Grădinari

Fondurile disponibile pentru Măsura 6/6A: 150.000,00 Euro.
Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru măsura M 6/6A: 150.000,00 Euro.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 50.000 Euro;
Suma totală alocată măsurii M 6/6A, conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR, este în valoare de 150.000,00 Euro.

Precizăm ca toate celelalte prevederi ale Apelului de selecție rămân neschimbate.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: sediul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord din Comuna CLEJANI, Județul GIURGIU, Tel. 0742.141.000, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 9:00 – 13:00.
Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura M6/6A și anexele la ghid, postate pe pagina de internet a GAL: www.asociatiagiurgiunord.ro
Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: sediul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord din Comuna CLEJANI, Județul GIURGIU, Tel. 0742.141.000, email: gal.gr.nord@gmail.com
Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M6/6A lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.

Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord
Președinte,
CRĂCIUN ELENA