ANUNȚ licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închiriere spații

Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană Giurgiu organizează în data de 01.03.2021 începand cu ora 11°°, la sediul Centrului de Afaceri din Giurgiu, bd-ul București, nr.57, licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închirierea, pe o perioada cuprinsă între o lună și 5 ani, a următoarelor spații din incinta Centrului de Afaceri aflat în Giurgiu, București, nr.57:
1. Cameră suprafață 27,61 mp, Parter
Utilități asigurate pentru închirierea spatiului:
– apă-canal (spații comune)
– gunoi
– internet
– servicii de curățenie în spațiile comune
Închirierea spațiilor se va face în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Afaceri din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană Giurgiu, aprobat prin H.C.L.M nr. 166 /24.04.2019.
Documentaţia de licitație este pusă la dispoziție la sediul Centrului de Afaceri începând cu data de 16.02.2021, iar ofertele pot fi depuse până la data de 26.02.2021, ora 14ºº.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresa de e-mail:
[email protected]
Persoane de contact :
Ionescu Dragoș – Director – telefon 0724.097.674;
Ninu Raisa – Consilier – telefon 0727.747.787;

DIRECTOR,
Ionescu Dragoș