Apel de selectie – Masura 6/6B „Sprijin pentru dezvoltarea comunitatilor locale din teritoriul GAL”

INFORMARE
Avand in vedere aparitia COVID-19 si instituirea starii de urgenta la nivel national, in vederea reducerii riscurilor ce pot aparea in implementarea PNDR 2014 – 2020, a fost anulat apelul de selectie M6/6B, „Sprijin pentru dezvoltarea comunitatilor locale din teritoriul GAL”.
Odata cu trecerea de la starea de urgenta la starea de alerta, apelul de selectie mai sus mentionat va fi reluat in data de 25.05.2020 si pana la data de 03.06. 2020.

APEL DE SELECTIE nr.1/2020
Forma simplificata

MASURA 6/6B”SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITATILOR LOCALE DIN TERITORIUL GAL”

AsociatiaGAL Giurgiu Est anunta lansarea apelului de selectie aferent MASURII 6/6B Sprijin pentru dezvoltarea comunitatilor din teritoriul GAL, in perioada 25.03.2020-03.04.2020, conform prevederilor din Procedura de selectie a Asociatiei GAL Giurgiu EST.

1. Data lansarii apelului de selectie: 25.03.2020;

2. Tipurile de beneficiari eligibili pentru masura 6/6B” Sprijin pentru dezvoltarea comunitatilor locale din teritoriul GAL”:
• Autorităţi publice locale (comune, orase) şi asociaţiile acestora, conform legislatiei nationale in vigoare;
• ONG.
3. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Sediul social al ASOCIATIEI GAL GIURGIU EST din comuna Hotarele, soseaua Bucovina, nr 2, judetul Giurgiu, interval orar: 8-14 / Luni-Vineri, in zilele lucratoare.
4.Valoarea eligibila totala a masurii: 462.974 euro;
5. Fondul disponibil alocat pe sesiune: 119.811,60 euro;
6. Valoarea eligibila a unui proiect poate fi cuprinsa intre 5.000 euro-70.000 euro;

7. Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii 6/6B „Sprijin pentru dezvoltarea comunitatilor locale din teritoriul GAL” sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe pagina de web www.galgiurgiuest.ro .
8. Date de contact a GAL unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:
Pentru a afla informatii suplimentare privind accesarea fondurilor nerambursabile prin Masura 6/6B „Sprijin pentru dezvoltarea comunitatilor locale din teritoriul GAL”, puteti consulta toate documentele aferente acesteia pe pagina web www.galgiurgiuest.ro, sau la sediul administrativ din comuna Hotarele, soseaua Bucovina, nr. 2, judetul Giurgiu, sau ne puteti contacta la nr. de telefon 0786194616 sau prin e-mail: [email protected].

9. Informatii detaliate privind accesarea fondurilor in cadrul Masurii 6/6B sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 6/6B”Sprijin pentru dezvoltarea comunitatilor locale din teritoriul GAL”, in vigoare la data lansarii apelului de selectie, disponibil pe site-ul www.galgiurgiuest.ro sau la sediul din comuna Hotarele, soseaua Bucovina, nr .2, judetul Giurgiu,in format electronic si tiparit.