IGSU – Masuri de prevenire a incendiilor de vegetatie

Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate în perioada imediat următoare, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) face apel la cetăţeni să respecte măsurile specifice de prevenire a incendiilor:
-să nu utilizeze focul deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt;
-să nu utilizeze focul deschis la distanţe mai mici de 10 m faţă de materiale sau substanţe
combustibile (casă, şură, depozit de cereale, pădure etc)
-arderea miriştilor, resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile să se facă în locuri special amenajate;
-cetăţenii se vor interesa la primărie în ceea ce priveşte planificarea zilelor şi locurile special amenajate în care se adună resturile menajere şi vegetaţia uscată din localitate în scopul arderii;
-arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor să se facă numai pe baza permisului de lucru cu foc, după ce a fost informat în prealabil serviciul privat/voluntar pentru situaţii de urgenţă.
-să asigure supravegherea permanentă a arderii şi să stingă jarul după încetarea acesteia.
Nerespectarea măsurilor specifice la efectuarea arderilor de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale are consecinţe grave asupra comunităţii prin pierderi de vieţi omeneşti,producerea de pagube materiale şi afectarea mediului înconjurător.
Arderea miriştilor şi vegetaţiei uscate se face numai după ce aţi obţinut acordul de la Agenţia pentru Protecţia Mediului şi permisul de lucru cu foc de la primărie.
După aceasta:
-Izolaţi zona de ardere faţă de drumuri, construcţii, instalaţii, fond forestier, culturi agricole
vecine prin executarea de fâşii arate.
-Executaţi arderea numai pe timp de zi şi doar în condiţii meteorologice fără vânt.
-Parcelaţi miriştea în suprafeţe de maxim 10 hectare prin fâşii arate.
-Supravegheaţi arderea până la finalizarea ei.
Primari, asiguraţi protecţia la foc a localităţii prin supravegherea permanentă a respectării de către cetăţeni a regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor.
Realizaţi următoarele măsuri de prevenire pe timpul arderilor aprobate şi cele de igienizare
la curăţenia de Paşti:
-Stabiliţi şi marcaţi locurile speciale pentru adunarea gunoaielor
-Întocmiţi şi afişaţi în locuri vizibile programul, pe zile şi ore, în care cetăţenii pot efectua arderi şi măsurile de prevenire pe care aceştia trebuie să le respecte
-Asiguraţi prezenţa serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi prevedeţi mijloacele de stingere a incendiilor la locurile de ardere
-Aplicaţi legea prin sancţionarea tuturor acelor cetăţeni care nu respectă măsurile de prevenire specifice arderilor de mirişti şi gunoaie.