Giurgiuvenii voteaza pentru un ORAȘ SIGUR – program electoral

campObiectiv: Reducerea vulnerabilității la riscuri și adaptarea la schimbările climatice

1.Propunere de proiect : AMPLASARE CAMERE MONITORIZARE VIDEO ÎN ANUMITE ZONE DIN ORAȘ ȘI INTERSECTII, ÎN SCOPUL CREŞTERII SIGURANTEI CETĂTENILOR – valoare 800.000 euro

 • Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 4 Dezvoltare Urbană, Prioritatea de investiţii 4.1 –Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon, pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv

promovarea planurilorsustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor.

 • Proiectul porneşte de la necesitatea creșteriisiguranței cetățenilor din oraș, cu precădere în zonele dens populate sau identificateca având un potențial infracțional mai ridicat.
 • Prin realizarea proiectului se va crea un sistem de monitorizare video prin montarea a aproximativ 150 de camere de supraveghere în zone aglomerate din municipiul Giurgiu și amenajarea unui dispecerat central de supraveghere, ceea ce va conduce la scăderea gradului de infracționalitate în oraș.

 

 1. Proiect CENTRU COMUN DE REACțIE LA SITUAțII DE RISC ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ- valoare de aproximativ 1.3 milioane euro ( proiect depus deja pentru obţinerea finanţării).
 • Finanţare prin Programul INTERREG V-A România Bulgaria 2014-2020, Axa 3 – O regiune sigură
 • Proiectul porneşte de la necesitatea îmbunătăţirii managementului riscurilor din zona comună transfrontalieră România – Bulgaria pentru a spori eficiența autorităților în cazul situațiilor de urgență.
 • Prin implementarea proiectului se va înfiinţa un centru de management integrat al riscului în zona transfrontalieră, într-o clădire existentă aparţinând Municipiului Giurgiu ( sediul Poliţiei Locale), clădire ce va fi amenajată şi dotată corespunzător: amenajare cameră personal de deservire, amenajare sală training, amenajare sala depozit / magazie, amenajare sala monitorizare, asigurare utilități clădire – conexiune la internet.

 

 1. Proiect CENTRU TRANSFRONTALIER DE MONITORIZARE, INSTRUIRE ŞI

INTERVENTIE ÎN SITUATII DE URGENTĂ PE DUNĂRE – valoare 6 milioane euro

 • Finanţare prin programul INTERREG V-A România Bulgaria, Axa 3 – O regiune sigură, în parteneriat cu Crucea Rosie Romană şi Bulgară
 • Proiectul porneşte de la necesitatea gestionarii cu rapiditate a situaţiilor de dezastre care pot surveni pe Dunăre.
 • Primăria Giurgiu va pune la dispoziţia Crucii Roşii clădirea principală a Vămii Giurgiu, plus un teren adiacent, unde prin proiect se va amenaja o bază de antrenament a voluntarilor romani şi bulgari ai Crucii Roşii, plus dotările specifice. În această bază de antrenament se vor desfăşura antrenamente practice, cursuri de prim ajutor şi intervenţie rapidă pentru detaşamentele de intervenţie mixte, dar şi pentru populaţie. Această Bază de

antrenament va fi folosită şi ca CENTRU de PRIMIRE pentru sinistraţi, ca un CENTRU DE COMANDĂ comun Giurgiu-Ruse pentru situaţii de urgenţă.

De asemenea, va funcţiona şi un DEPOZIT PENTRU CAZARMAMENT (alimente de bază pentru sinistraţi, apă potabilă, ajutoare materiale primite de la donatori interni şi externi, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, produse de igienă personală,corturi,saci de dormit,etc).

 

 1. Proiect AMENAJAREA DE DIGURI DE PROTECTIE LA DUNĂRE – valoare estimată 2 milioane euro
 • Finanţare prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, CEF – Mecanismul Conectarea Europei, Sectorul Mediu, fonduri naţionale şi locale,
 • Proiectul Porneşte de la necesitatea protejării zonelor joase de toate tipurile, expuse la

inundaţii prin revărsarea apelor mari ce prin nivelul lor ridicat depăşesc malurile.

 • Prin realizarea proiectului se vor amenaja diguri de protecţie la Dunăre ce vor reduce

riscul la inundaţii, protejând astfel populaţia şi mediul înconjurător – se va moderniza

construcția hidrotehnică de pe canalul Cama prin realizarea unei ecluze lângă podul Bizetz.

 

 1. Proiect AMENAJARE DIGURI PENTRU PROTEJAREA INSULEI MOCĂNAŞU – valoare estimată 5 milioane euro
 • Finanţare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, CEF -Mecanismul Conectarea Europei, Sectorul Mediu, fonduri naţionale şi locale
 • Prin realizarea proiectului se vor amenaja diguri de protecţie a insulelor Mocanu şi Mocănașu, permiţând astfel amenajarea turistică a acestora ca zonă de recreere, pe modelul Parcului Natural Comana.
 • Articol comandat de PSD Giurgiu

  Editat de SC DUNAV MEDIA SRL

  CF. AEP – 21160002

  Mandatar Financiar – Cojocaru Dorin