Presedintia Consiliului Uniunii Europene, un adevarat succes

La Luxemburg, in ziua de 6 iunie, Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a prezidat lucrările Consiliului Transporturi, Telecomunicații și Energie (Transporturi), în cadrul Președinției Rotative.
Alături de colegii Statelor Membre UE, ministrul roman a purtat o serie de discuții în urma cărora Consiliul a convenit asupra poziției sale privind propunerea de instituire a unui cadru juridic uniform pentru utilizarea informațiilor electronice referitoare la transportul de mărfuri în toate modurile de transport.
“Consiliul a adoptat, astăzi si norme mai simple privind formarea și certificarea navigatorilor. Un cadru de reglementare simplificat va contribui la menținerea unui nivel ridicat de siguranță pe mare și prevenirea poluării. Acest cadru normativ va facilita, de asemenea, libera circulație a navigatorilor pe teritoriul UE, ceea ce va face ca sectorul transportului maritim să devină o opțiune mai atractivă, contribuind astfel la soluționarea lipsei de personal calificat.
Reforma are ca obiectiv să mențină alinierea normelor UE cu normele internaționale și să îmbunătățească eficiența și eficacitatea mecanismului centralizat de recunoaștere a navigatorilor din țări terțe. Această revizuire va spori claritatea juridică în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a certificatelor navigatorilor eliberate de Statele Membre” a declarat Razvan Cuc la finalul reuniunii.Discuțiile din cadrul Reuniunii au vizat și o serie de propuneri, cum ar fi:
– Situația vehiculelor închiriate – stabilirea unor norme clare și diminuarea restricțiilor referitoare la transportul internațional
– Taxarea rutieră – așa-numita propunere Eurovigneta, care abordează aspecte precum finanțarea infrastructurii rutiere, congestionarea traficului și emisiile de gaze cu efect de seră
– Drepturile călătorilor din transportul feroviar
– Măsuri privind acordarea de autorizații pentru rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T)
A fost prezentată și o informare cu privire la propunerea de a elimina schimbarea sezonieră a orei.
“Așa cum am declarat în martie, la Reuniunea informală de la București, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene este un adevărat succes, colegii din Statele Membre remarcând progresele realizate din luna ianuarie și până în prezent”, a conchis ministrul Razvan Cuc.