Proiectul SEED: bilanț de etapă, dar povestea merge mai departe

A început în primăvara, înainte ca efectele pandemiei de COVID-19 să-l facă mai actual ca niciodată. A continuat cu încăpăţânare de-a lungul anului, cu cursuri organizate exclusiv online. Cu un concurs de planuri de afaceri adaptate noilor nevoi ale unei societăți în care distanţarea socială a devenit regulă, iar interacțiunea digitală o necesitate.
Proiectul Social Economy Entrepreneurship Development (SEED) are astăzi 147 de absolvenţi ai cursurilor de formare antreprenorială specifică, în conformitate cu standardul pentru antreprenor în economia socială și cursuri de dezvoltare a competențelor digitale, dezvoltate împreună cu Google. După concursul de planuri de afaceri, 21 de viitori antreprenori vor beneficia de o finanţare de 100.000 de euro pentru deschiderea și dezvoltarea afacerii propuse.
Iar povestea merge mai departe: urmează 18 luni de mentorat, în care fiecare va investi pentru asigurarea cadrului tehnic, material si uman necesar funcţionării noii afaceri. Abia apoi școala de șoferi, fabrica de dulceață și gem, firma de servicii de îngrijire copii sau cea de organizare de excursii în Delta Dunării, ca sa numim doar câteva, vor putea să-și ocupe locul lor în societate. Nu ca societăți de caritate, ci ca entități care lucrează în beneficiul comunităţii şi ale căror profituri vor fi folosite pentru rezolvarea unei nevoi specifice, sociale sau de mediu.
Proiectul SEED a fost implementat de un consorțiu format din Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT, Blocul Național Sindical și IPA SA și s-a adresat persoanelor care locuiesc într-unul din județele regiunilor Sud, Sud-Vest și Sud-Est.
Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să ne contactați la 0758.099.670 sau la adresa [email protected].

Proiectul Social Economy Entrepreneurship Development (SEED) este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.