Adrian Anghelescu – Viziunea pentru dezvoltarea infrastructurii municipiului, a candidatului PNL Giurgiu pentre Primaria municipiului

1. Infrastructură

Infrastructura Municipiului Giurgiu este invechita, neingrijita si nu ofera un confort minim locuitorilor, in multe dintre cartierele orasului.

Pentru reabilitarea infrastructurii stradale se vor elabora studii de fezabilitate pentru toate strazile orasului si se vor finanta atat prin fonduri guvernamentalte cat si prin fonduri europene. Municipalitatea are la dispozitie fonduri europene aferente POR Axa prioritară 4 – O regiunea accesibilă, ce are ca obiectiv specific „Dezvoltare a unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbăril or climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere”
In viziunea noastra, reabilitarea si extinderea infrastructurii se va face etapizat, incepand cu retelele subterane ( apa potabila, canalizare, instalatie gaze naturale, retele electrice, instalatii transmisii de date ) si finalizand cu infrastructura rutiera si pietonala.
Ne vom axa pe solutii tehnice ce implica beton asfaltic atat pe carosabil cat si pe trotuare, vom crea piste de bicilete marcate corespunzator acolo unde gabaritul ne permite, vom proteja spatiile verzi existente si le vom extinde, vom delimita spatiile verzi prin elemente durabile si ne vom axa pe montarea gazonului si a plantelor decorative produse in spatiile proprii. Municipalitatea are la dispozitie fonduri europene aferente POR Axa Prioritara 2 – O regiune cu orașe prietenoase cu mediul, ce are ca obiectiv specific „Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării”.
Vom moderniza si extinde sistemul de iluminat public prin fonduri europene POR, Axa Prioritara 2 – O regiune cu orașe Smart, ce are ca obiectiv specific „Fructificarea avantajelor digitalizării, in beneficiul cetățenilor, al companiilor si al guvernelor”.
Vom imbunatati calitatea transportului public prin extinderea zonelor pe care le deserveste si prin modernizarea mijloacelor de transport. Municipalitatea are la dispozitie fonduri europene POR, Axa Prioritara 3 – O regiune cu orașe prietenoase cu mediul, ce are ca obiectiv specific „Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile”.
Vom salva patrimoniul cultural national al orasului accesand fonduri europene pentru reabilitarea tuturor monumentelor istorice degradate sau aflate in conservare. Le vom repune in circuitul turistic national si international impulsionand astfel, turismul giurgiuvean. Municipalitatea are la dispozitie fonduri europene POR, Axa Prioritara 6 – O regiune atractivă, ce are ca obiectiv specific „Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane”.

Fara a ne limita, obiectivele noastre imediate in ceea ce priveste infrastructura sunt urmatoarele:

1. Refacerea si dezvoltarea infrastructurii stradale a orasului cu suplimentarea zonelor verzi si crearea pistelor de bicilete.
2. Modernizarea transportului public prin adaugarea de noi rute si suplimentarea capacitatii de transport cu mijloace nepoluante. Vom infiinta o ruta de transport catre zona portului, care sa opereze cu precadere in weekend, pentru a facilita transportul in aceasta zona.
3. Finalizarea infrastructurii de gaze naturale pe toate strazile din oras, cu sustinerea consiliului local acolo unde beneficiarii privati nu dispun de fonduri suficiente, racordarea la instalatia de gaze naturale a locuintelor sociale.
4. Finalizarea si viabilizarea (realizare tuturor retelelor de utilitati) soselei de centura a orasului, pe inelul de nord (segmentul Dunareana – DN 5C) si crearea prin impadurire a unei „centuri verzi” adiacent soselei de centura, cu terenuri de sport si parcuri de agremen…
5. Intensificarea investitiilor de renovare a imobilelor prin programele europene de eficientizare energetica pentru reducerea cheltuielilor curente cu utilitatile ale cetatenilor.
6. Valorificarea potentialului istoric al orasului prin reabilitarea obiectivelor cu caracter de monument istoric. Luam in calcul crearea unei intreprinderi publice afiliate care sa se ocupe cu renovarea monumentelor istorice.
7. Dotarea companiilor municipale cu utilaje multifunctionale achizitionate pe fonduri europene, pentru salubrizare, curatenie, dezinsectie, deszapezire.
8. Modernizarea sistemului public de iluminat stradal prin investitii europene in cadrul Programului Operațional Regional.
9. Renovarea Pietei Decebal cu scopul concesionarii spatiilor exclusiv pentru producatorii autohtoni.
10. Construirea parcarilor subterane si supraterane in cartierele aglomerate ale orasului pentru decongestionarea spatiilor si posibilitatea extinderii zonelor verzi.

2. Economie si administratie publica

Economia si administratia publica sunt intr-o stare de sinergie totala in urma careia o comunitate paseste cu incredere in viitor sau ramane angrenata intr-un prezent modest.

Economia unei comunitati reprezinta motorul vehiculului denumit la modul general „societate”. Administratia publica exercita un rol de „pedala” asupra motorului, generand un efect de frana sau de acceleratie.
Intr-adevar, administratia publica nu genereaza locuri de munca dar administratia publica creaza cadrul si conjunctura favorabila aparitiei locurilor de munca.
Administratia publica poate privi latura economica a unei comunitati in doua moduri diametral opuse.
Exista primul mod, ingust, vetust, rigid, anacronic, prin care sectorul economic al comunitatii este privit ca o „vaca de muls” pe care adiministratia publica il asaneaza prin taxe si impozite pentru a-si sustine functionarea si „poate” si dezvoltarea.
Si exista modul occidental, civilizat, corect si sustenabil prin care administratia publica gaseste in sectorul economic un partener vital, loial si egal in drepturi, de a carui evolutie se leaga sinergic si evolutia administratiei publice si a vietii sociale.
Rolul administratiei publice este de a servi ca si cadru suport de reglare si omogenizare a tuturor laturilor componentelor societatii, inclusiv a celei economice.
Ne propunem profesionalizarea administratiei publice si reformarea ei pentru a reusi crearea unui cadru prolific de dezvoltare a societatii, intr-o relatie de parteneriat cu drepturi egale, nu de mezalianta asa cum este acum.
Administratia publica trebuie sa devina proactiva, prezenta pozitiv in viata economica si sociala, implicandu-se pentru sustinerea mediului de afaceri printr-o transparenţă totală asupra listei de investiţi cuprinse în strategia de dezvoltare si reconstructie ale municipiului Giurgiu astfel încât antreprenorii, investitorii sau dezvoltatorii să aibă o predictibilitate asupra iniţiativelor consiliului local, cu o informare corectă si un termen rezonabil privind decizia de implicare
In ceea ce priveste economia si administratia publica, ne propunem implementarea urmatoarelor masuri:

1. Valorificarea Zonei Libere Giurgiu prin modernizarea si extinderea infrastructurii pe care o ofera investitorilor, crearea unui parc industrial atractiv si renovarea capacitatii logistice portuare.
2. Crearea unui port comercial nou, reabilitarea si extinderea portului turistic din vecinatatea Capitaniei Portului Giurgiu, in parteneriat cu C.N. APDF S.A.
3. Crearea unui parc industrial in zona fostului combinat chimic (platforma 1) prin expropriere si decontaminea terenului din fonduri europene.
4. Crearea unui departament proactiv de atragere a investitorilor. Intensificarea colaborarii cu Departamentul pentru Investiţii Străine și Parteneriat Public-Privat al Guvernului.
5. Digitalizarea primariei si a institutiilor subordonate in vederea depunerii si eliberarii de documente in format electronic.Managementul documentelor eliberate de primărie va fi realizat on-line, minimalizând interacţiunea directă, eliminând deplasările cetăţenilor la ghişeele instituţiilor, micşorând termenele de predare/eliberare documente
6. Eficientizarea şi simplificarea serviciilor furnizate cetăţenilor de către Primăria Giurgiu, prin implementarea unui sistem informatic de servicii electronice integrat cu o platformă de management informaţional.
7. Realizarea unui program subvenţionat de obţinere a semnăturii digitale pentru toţi cetăţenii interesaţi să depună şi să primească documente autentice în format electronic sau prin curierat.
8. Reorganizarea Direcţiei Urbanism în vederea eliberării cu celeritate, în primă etapă, apoi on-line, a autorizaţiilor de construire.
9. Dezvoltarea turismului local prin crearea unei asociatii transfrontaliere cu orasul Ruse si promovarea unor pachete turistice mixte.
10. Realizarea unei zone de agrement de-a lungul Canalului Plantelor si in zona Ostrovului Mocanasu, care sa includa plaja, faleza, zona de restaurante, spatii de joaca in aer liber.
11. Modernizarea si extinderea adapostului de animale operat de primarie si gestionarea lui in cadrul unui parteneriat public-privat cu un ONG de profil.
12. Realizarea bugetului anual de investitii prin consultarea populatiei in cadrul unor sedinte de cartier in care concetatenii vor alege modul de dezvoltare al zonei in care locuiesc.
13. Crearea unui departament de consultanta gratuita pentru persoanele fizice si juridice pentru accesarea de fonduri europene.
14. Cadastrarea gratuita a proprietatilor private si publice prin programele de finantare puse de la dispozitie de ANCPI.

Uniunea Europeana,prin Programul Operațional Regional (POR), pentru perioada 2021-2027 a alocat Axa 1 – O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, ce are ca obiectiv „Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor”.
Comandat de Organizatia PNL Giurgiu – Cod unic mandatar financiar – 21200012