Functionarii denuntatori ai ilegalitatilor sunt… “avertizori in interes public”

soapteIn urma cu 11 ani a intrat in vigoare legea privind protectia personalului din autoritatile publice, institutii publice si din alte unitati care semnaleaza incalcarea legii.
Este vorba de Legea 571/2004, care reglementeaza protectia personalului din institutiile publice care reclama nereguli. In actul normativ se prevede ca functionarii publici care reclama comiterea unor ilegalitati sunt considerati „avertizori in interes public”, iar „avertizare in interes public inseamna sesizarea facuta cu buna-credinta cu privire la orice fapta care presupune o incalcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrari, eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparentei”.
In lege sunt prevazute si categoriile de fapte pentru care „avertizorii in interes public” pot sesiza ilegalitati. Astfel. functionarii pot reclama inclusiv incompetenta sau neglijenta colegilor, dar si partizanatul politic:
a) infractiuni de coruptie, infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie, infractiunile de fals si infractiunile de serviciu sau in legatura cu serviciul;
b) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene;
c) practici sau tratamente preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor unitatilor prevazute la art. 2;
d) incalcarea prevederilor privind incompatibilitatile si conflictele de interese;
e) folosirea abuziva a resurselor materiale sau umane;
f) partizanatul politic in exercitarea prerogativelor postului, cu exceptia persoanelor alese sau numite politic;
g) incalcari ale legii in privinta accesului la informatii si a transparentei decizionale;
h) incalcarea prevederilor legale privind achizitiile publice si finantarile nerambursabile;
i) incompetenta sau neglijenta in serviciu;
j) evaluari neobiective ale personalului in procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare si eliberare din functie;
k) incalcari ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii.
Legea 571/2004 care ii protejeaza pe functionarii care reclama ilegalitati prevede si persoanele sau institutiile care trebuie sesizate. Astfel, potrivit actului normativ, „avertizorii in interes public”, pot sesiza seful ierarhic superior, organele judiciare, comisiile parlamentare si chiar presa sau organizatiile neguvernamentale.
Actul normativ reglementeaza si modul in care se asigura protectia „avertizorilor”, care beneficiaza de prezumtia de buna-credinta pâna la proba contrarie:
„In situatia in care cel reclamat prin avertizarea in interes public este sef ierarhic, direct sau indirect, ori are atributii de control, inspectie si evaluare a avertizorului, comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului, ascunzându-i identitatea”, prevede legea. Acelasi document prevede ca avertizorii in interes public beneficiaza din oficiu de prevederile legii privind protectia martorilor.