ANUNT: Prelungirea apelului de depunere a proiectelor pe Masura M4/6B „Investiții în infrastructura socială”

ANUNȚ
PRIVIND PRELUNGIREA
APELUL DE DEPUNERE A PROIECTELOR PE MĂSURA

M 4/6B „Investiții în infrastructura socială”
Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: nr.1/2019
M4/6B: 10.07.2019 – 10.09.2019, prelungit până în 30.09.2019

Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord anunță prelungirea în data 09.09.2019 a apelului de selecție a proiectelor pentru măsura: M4/6B „Investiții în infrastructura socială”

Data lansării apelului de selecție: 10.07.2019
Data limită de depunere a proiectelor: 30.09.2019, ora 13.00
Beneficiari eligibili:
• Comunele din teritoriul GAL şi asociaţiile acestora;
• Instituţii publice cu atribuţii în domeniul social;
• Unitati de cult conform legislaţiei în vigoare;
• ONG-uri;
• Grupuri de Acţiune Locală (GAL) în cazul în care nici un alt beneficiar nu prezintă interes (se aplică măsuri de evitare a conflictelor de interese);
Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord are obligația de a aplica în calitate de solicitant/ partener în cadrul proiectului în prima sesiune pe care o va deschide în anul 2019. În vederea evitării conflictului de interese, GAL va externaliza evaluarea proiectelor depuse în cadrul apelului în care GAL aplică ca solicitant sau partener.
• Furnizori de servicii sociale
Teritoriul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord acoperă următoarele unități administrativ teritoriale (comune): comuna Bucșani, comuna Buturugeni, comuna Clejani, comuna Crevedia Mare, comuna Grădinari din județul Giurgiu.
Fondurile disponibile pentru Măsura 4/6B: 111.776,23 Euro.
Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru măsura 4/6B: 111.776,23 Euro.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:
– 111.776,23 Euro.
Suma totală alocată măsurii M 4/6B, conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR este în valoare de 111.776,23 Euro.
Data limită de depunere a proiectelor: 30.09.2019, ora 13.00
Precizăm ca toate celelalte prevederi ale Apelului de selecție rămân neschimate.
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: sediul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord din Comuna CLEJANI, Județul GIURGIU, Tel. 0742.141.000, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 9:00 – 13:00.
Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura M4/6B și anexele la ghid, postate pe pagina de internet a GAL: www.asociatiagiurgiunord.ro
Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: sediul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord din Comuna CLEJANI, Județul GIURGIU, Tel. 0742.141.000, email: [email protected]
Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M4/6B lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.
Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord
Președinte,
MARIN ELENA