ANUNȚ – Prelungirea apelului de depunere a proiectelor pentru Măsura M5/6B „Sprijinirea comunității în vederea dezvoltării locale în zonele rurale”

ANUNȚ
PRIVIND PRELUNGIREA
APELULUI DE DEPUNERE A PROIECTELOR PENTRU MĂSURA:

M 5/6B „Sprijinirea comunității în vederea dezvoltării locale în zonele rurale”

Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: nr.1/2019
M5/6B: 15.03.2019 – 16.04.2019, prelungită până în 15.05.2019

Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord anunță prelungirea, în data de 11.04.2019, a apelului de selecție a proiectelor pentru măsura: M5/6B „Sprijinirea comunității în vederea dezvoltării locale în zonele rurale”

Data lansării apelului de selecție: 15.03.2019
Data limită de depunere a proiectelor: 15.05.2019, ora 13.00

Beneficiari eligibili:
autorități publice locale și asociațiile acestora;
unități de cult conform legislației naționale în vigoare;
ONG-uri.
Teritoriul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord acoperă următoarele unități administrativ teritoriale (comune): comuna Bucșani, comuna Buturugeni, comuna Clejani, comuna Crevedia Mare, comuna Grădinari din județul Giurgiu.
Fondurile disponibile pentru Măsura 5/6B: 559.010,88 Euro.
Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru măsura 5/6B: 559.010,88 Euro.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: – 100.000,00 Euro.
Suma totală alocată măsurii M 5/6B, conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR este în valoare de 559.010,88 Euro.

Data limită de depunere a proiectelor: 15.05.2019, ora 13.00

Precizăm ca toate celelalte prevederi ale Apelului de selecție rămân neschimbate.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: sediul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord din Comuna CLEJANI, Județul GIURGIU, Tel. 0742.141.000, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 9:00 – 13:00.
Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura M5/6B și anexele la ghid, postate pe pagina de internet a GAL: www.asociatiagiurgiunord.ro
Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: sediul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord din Comuna CLEJANI, Județul GIURGIU, Tel. 0742.141.000, email: [email protected]
Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M5/6B lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.

Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord
Președinte,
MARIN ELENA