Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Primăria Hotarele anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de nesolicitare a evaluarii impactului asupra mediului de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul “Extindere alimentare cu apă în comuna Hotarele, judetul Giurgiu”, titular Primăria Hotarele, cu sediul în comuna Hotarele, sat Hotarele, strada Bucovina, nr. 2, jud. Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului din municipiul Giurgiu, șos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu și la Primăria Hotarele, cu sediul în comuna Hotarele, sat Hotarele, strada Bucovina, nr. 2, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni – joi între orele 08:00 – 16:30, vineri între orele 08:00 – 14:00, precum și la următoarea adresa de internet: http://apmgr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț pe pagina de internet a APM Giurgiu: http://apmgr.anpm.ro