Anunț public privind decizia etapei de încadrare

DUMITRU P. DANIEL PFA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul, titular al proiectului “Construire platformă betonată pentru dejecții”, propus a se realiza în comuna Hotarele, satul Hotarele, T 93, P 1424, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu în zilele de luni – joi, între orele 09:00 – 14:00 și vineri de la 09:00 – 12:00, precum și la următoarea adresa de e-maill: [email protected].
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.