Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Nan Costin I.I. cu sediul in comuna Izvoarele, sat Chiriacu, judetul Giurgiu, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Giurgiu in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata pentru proiectul “Infiintare activitati de fabricare a produselor din beton de catre Nan Costin I.I.”, propus a se realiza in comuna Izvoarele, sat Chiriacu, NC 31381, judet Giurgiu si sa se emita actul de reglementare, dupa completarea documentatiei.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu in zilele de luni – joi intre orele 9:00 – 14:00 si vineri intre orele 9:00 – 12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.