APEL DE SELECTIE – MASURA 5/6B „Sprijin pentru realizarea de investitii in infrastructura sociala”

APEL DE SELECTIE nr.2/2019
Forma simplificata
MASURA 5/6B „ Sprijin pentru realizarea de investitii in infrastructura sociala „

Asociatia Pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu anunta lansarea apelului de selectie, aferent anului 2019, in perioada 12.07.2019 -26.07.2019, pentru Masuria 5/6B „Sprijin pentru realizarea de investitii in infrastructura sociala”.
1. Data lansarii apelului de selectie: 12.07.2019;

2. Tipurile de beneficiari eligibili pentru masura 5/6B” Sprijin pentru realizarea de investitii in infrastructura sociala”:
Entitati (publice sau private) sau parteneriate care au in componenta entitati eligibile pentru asigurarea functionarii prin Axa 5 POCU
 Comunele din teritoriul GAL si partenerii autorizati ca furnizori de servicii sociale ai acestora;
 Ong-uri si institutii publice autorizate ca furnizori de servicii sociale;
 Unitati de cult conform legislatiei in vigoare;
 Grupuri de Actiune Locala (GAL) in cazul in care niciun alt beneficiar nu prezinta interes si se aplica masuri de evitare a conflictelor de interese
 persoanele fizice autorizate în conditiile legii;
 operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute în Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, la art. 73 alin. (2) lit. a) şi c), la art. 77 şi 78, precum şi a celor prevăzute la art. 83.

3. Fondul disponibil alocat pe sesiune: 78.853 euro;
4. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect: 100.000 euro;
5. Data limita de primire a proiectelor: 26.07.2019;
Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Sediul administrativ Com. Slobozia, sat. Slobozia, soseaua Giurgiului, nr 3-4 . Proiectele se pot depune de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 – 16:00.
6. Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii 5/6B ” Sprijin pentru realizarea de investitii in infrastructura sociala ” sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe pagina de web www.adrgiurgiu.ro .
7. Date de contact a GAL unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:

Pentru a afla informatii suplimentare privind accesarea fondurilor nerambursabile prin Masura 5/6B Sprijin pentru realizarea de investitii in infrastructura sociala”, puteti consulta toate documentele aferente acesteia pe pagina web www.adrgiurgiu.ro, sau la sediul administrativ din comuna Slobozia, sos. Giurgiului, nr. 3-4 sau ne puteti contacta la nr. de telefon 0766525952 sau prin e-mail: [email protected] .

8. Informatii detaliate privind accesarea fondurilor in cadrul Masurii 5/6B sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului aferent Măsurii in vigoare la data lansarii apelului de selectie, disponibil pe site-ul www.adrgiurgiu.ro sau la sediul administrativ al ADR GIURGIU, Com. Slobozia, sat. Slobozia, soseaua Giurgiului, nr 3-4, in format electronic si tiparit.