APEL DE SELECȚIE VARIANTA SIMPLIFICATĂ: Măsura 2/2A “Spriijin pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor mici din teritoriul GAL”

APELUL DE SELECȚIE VARIANTA SIMPLIFICATĂ
Măsura 2/2A “Spriijin pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor mici din teritoriul GAL”
Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: 1/2020
M2/2A: 30.10.2020– 30.11.2020

Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord, anunță lansarea, în perioada 30.10.2020 – 30.11.2020, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru Măsura 2/2A „Spriijin pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor mici din teritoriul GAL”

Data lansării apelului de selecție: 30.10.2020
Data limită de depunere a proiectelor: 30.11.2020, ora 13.00

Beneficiari eligibili:
• Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
Teritoriul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord acoperă următoarele unități administrativ teritoriale din județul Giurgiu: comuna Bucșani, comuna Buturugeni, comuna Clejani, comuna Crevedia Mare, comuna Grădinari.

Fondurile disponibile pentru Măsura 2/2A: 150.000,00 Euro.
Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru Măsura 2/2A: 150.000,00 Euro.
Suma nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 15.000,00 Euro.
Suma totală alocată Măsurii 2/2A, conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR, este în valoare de 210.000,00 Euro.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: sediul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord din Comuna CLEJANI, Județul GIURGIU, Tel. 0742.141.000, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 9:00 – 13:00.
Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura M2/2A și anexele la ghid, postate pe pagina de internet a GAL: www.asociatiagiurgiunord.ro
Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: sediul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord din Comuna CLEJANI, Județul GIURGIU, Tel. 0742.141.000, email: gal.gr.nord@gmail.com
Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M2/2A lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.

Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord
Președinte,
CRĂCIUN ELENA