APEL DE SELECȚIE VARIANTA SIMPLIFICATĂ: Măsura 6/6A “Sprijin pentru crearea de activități neagricole în teritoriul GAL”

APELUL DE SELECȚIE VARIANTA SIMPLIFICATĂ
Măsura 6/6A “Sprijin pentru crearea de activități neagricole în teritoriul GAL”
Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: 1/2020
M6/6A: 30.10.2020 – 30.11.2020

Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord, anunță lansarea, în perioada 30.10.2020 – 30.11.2020, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru Măsura 6/6A „Sprijin pentru crearea de activități neagricole în teritoriul GAL”

Data lansării apelului de selecție: 30.10.2020
Data limită de depunere a proiectelor: 30.11.2020, ora 13.00

Beneficiari eligibili:
– Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;
– Micro-întreprinderi și întreprinderile mici, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului;
– Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului(start-ups)

Teritoriul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord acoperă următoarele unități administrativ teritoriale din județul Giurgiu: comuna Bucșani, comuna Buturugeni, comuna Clejani, comuna Crevedia Mare, comuna Grădinari

Fondurile disponibile pentru Măsura 6/6A: 150.000,00 Euro.
Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru măsura M 6/6A: 150.000,00 Euro.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 50.000 Euro;
Suma totală alocată măsurii M 6/6A, conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR, este în valoare de 150.000,00 Euro.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: sediul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord din Comuna CLEJANI, Județul GIURGIU, Tel. 0742.141.000, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 9:00 – 13:00.
Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura M6/6A și anexele la ghid, postate pe pagina de internet a GAL: www.asociatiagiurgiunord.ro
Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: sediul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord din Comuna CLEJANI, Județul GIURGIU, Tel. 0742.141.000, email: [email protected]
Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M6/6A lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.

Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord
Președinte,
CRĂCIUN ELENA