DGASPC GIURGIU – Au fost depuse doar 100 de cereri pentru acordarea scutirii de la plata rovinietelor auto

De la începutul acestui an şi până în prezent, numai 100 de persoane au depus la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu cereri privind acordarea scutirii de la plata rovinietei auto.
Conform unui act normativ din anul 2015, acordarea acestei gratuităţi se poate face în situaţia în care proprietarul sau coproprietarul autoturismului este persoana cu handicap grav precum şi în cazul în care proprietarul autoturismului este asistentul personal sau însoţitorul persoanei cu handicap grav.
În ultimii ani, a crescut numărul cererilor depuse la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu privind acordarea scutirii de la plata rovinietei auto: de la 65 de solicitări în anul 2015, numărul a crescut la 91 în anul 2016, ajungând la 126 în anul 2017. De la la începutul acestui an şi pâna în prezent au fost acordate scutiri pentru 100 de persoane.
Documentele necesare acordării scutirii de la plata rovinietei (cerere tip, copia CI/ BI al proprietarului autoturismului şi al persoanei cu handicap, copia certificatului de încadrare în grad de handicap, copia talonului autoturimului, copia contractului de muncă emis de primăria angajatoare din care să reiasă calitatea de asistent personal al persoanei cu handicap grav, declaraţia pe proprie raspundere a persoanei cu handicap) pot fi depuse de solicitanţi personal sau prin intermediul primăriei din localitatea de domiciliu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu