Ghimpati – comuna santier

Asezatã la o intersectie importantã de drumuri (Giurgiu – Târgoviste; Bucuresti – Alexandria), comuna Ghimpati este una dintre cele mai mari localitãti ale judetului Giurgiu.
Fata localitãtii s-a schimbat profund, de când primarul Constantin Cãrãpãnceanu si-a pus amprenta peste tot ce înseamnã dezvoltare si modernizare. Votul dat de cetãtenii comunei din patru în patru ani, a confirmat ceea ce vrem sã demonstrãm: Constantin Cãrãpãnceanu a tinut cont de necesitãtile locuitorilor.
Stau mãrturie proiectele care sunt în diferite stadii de realizare:
Pe mãsura 3.2.2., programul FADR, se construieste sediul centrului social de zi, se modernizeazã si se reabiliteazã Cãminul Cultural, se lucreazã la canalizare menajerã în satul Copaciu, se asfalteazã 3,7 km de drum de interes local (lucrare finalizatã)…
Stadiul celorlalte obiective este deja la 35%, iar pânã în luna septembrie se vor finaliza toate lucrãrile. De remarcat cã suma destinatã pentru aceste investitii se ridicã la 100 de miliarde de lei vechi.
Mai avem lucrãri care sunt în diferite stadii de executie”, precizeazã Costel Cãrãpãnceanu. „Canalizarea menajerã în satul Ghimpati  cu statie de epurare a apelor uzate este executatã în proportie de 90%, iar în luna august 2012 va fi finalizatã. Canalizarea se întinde pe o lungime de 9 km si este executatã cu fonduri pe Ordonanta 7/2007.
Pe aceeasi ordonantã vom finaliza în luna iulie baza sportivã de la Naipu (teren de fotbal, tribune, vestiare, etc). Am reusit si reabilitarea a cinci blocuri de locuinte din localitate si am depus deja un proiect la Ministerul Educatiei pentru modernizarea si reabilitarea scolii generale nr. 1”.
De departe, cel mai mare santier, va fi asfaltarea a 38 de kilometri de drumuri, prin programul PNDI.
„În acest moment se emit autorizatiile de constructie, iar peste douã sau trei sãptãmâni vor începe lucrãrile. Vor fi asfaltate drumuri în Valea Plopilor, Copaciu, Naipu, Crovu si Ghimpati. De asemenea soseaua Copaciu – Letca Veche (DC 142) si Ghimpati – Bila (DC 108)”.
Încã o dovadã cã omul sfinteste locul. Iar multumirea concetãenilor se transformã în votul de încredere pe care acestia i-l dau lui Costel Cãrãpãnceanu din patru în patru ani.