Modificari ale Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

In Monitorul Oficial nr. 921 din 14 noiembrie 2019, a fost publicata Legea nr. 215 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Astfel, aceasta se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 18, litera a) va avea urmatoarul cuprins:
a) 4 luni pentru fiecare an lucrat in conditii deosebite de munca
2. La articolul 55 alineatul (1) , litera a) va avea urmatorul cuprins:
a) conform tabelului nr. 1 in situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare in conditii
deosebite de munca.

Tabelul nr. 1