Munca în străinătate: drepturi, obligații, riscuri – Comunicat de presă ITM Giurgiu

In vederea prevenirii situațiilor de abuz și pentru diminuarea riscurilor la care se expun cetățenii români care intenționează să muncească în străinătate, inclusiv ca lucrători sezonieri, Inspecția Muncii realizează periodic acțiuni de informare în vederea conștientizării acestora cu privire la drepturile, obligațiile și riscurile la care se pot expune în acest demers .
In acest sens, inspectorii de muncă din cadrul ITM Giurgiu desfașoară o acțiune de informare referitoare la munca în străinătate, prin afișarea materialelor informative la vizierul inspectoratului, postarea pe site-ul inspectoratului teritorial de muncă, precum și diseminarea acestora în cadrul Primăriilor de pe raza județului Giurgiu.
Totodata, ITM Giurgiu desfașoară acțiuni ample de verificare la entitătile identificate ca fiind implicate în această activitate (agenți de plasare a forței de muncă in străinătate, agenți de muncă temporara, transportatori, alte persoane juridice implicate în activități de mediere și plasare).