Proiectul „O societate in schimbare – Reintegrarea sociala si profesionala a detinutilor” – cursuri pentru personal

Proiectul  „O societate in schimbare – Reintegrarea sociala si profesionala a detinutilor” , cuprinde pe langa formarea profesionala a beneficiarilor din penitenciarele cuprinse, si cursuri pentru personalul acestora.

Proiectul ,,O societate in schimbare – Reintegrarea sociala si profesionala a detinutilor’’ Contract POSDRU/96/6.2/S/52913, cofinantat  din Fondul Social European prin  Programul Operational Sectorial pentru Dezvolatarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 6 ,,Promovarea incluziunii sociale’’ Domeniul major de interventie 6.2 ,,Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii’’ este implementat in parteneriat de catre trei institutii penitenciare situate in trei regiuni deferite de dezvoltare a României (Sud Est, Sud Muntenia si Nord Est), respectiv Penitenciarul Galati, in calitate de beneficiar si semnatar al contractului de finantare si Penitenciarele Giurgiu si Botosani, in calitate de parteneri.

La baza elaborarii acestui proiect a stat „Documentul Cadru de Implementare al POS-DRU”  al carui obiectiv general face referire la „dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii incluziva’’. Proiectul isi propune sa genereze conditii optime pentru dezvoltarea capitalului uman adaptat noilor cerinte de pe piata muncii prin crearea de parteneriate interregionale si de modele de buna practica pentru intreg sectorul penitenciar. De altfel, obiectivul Axei 6 -„Promovarea incluziunii sociale’’ vizeaza tocmai promovarea flexibilitatii si adaptabilitatii prin sprijinirea competentei, pregatirii profesionale si adaptabilitatii fortei de munca si intreprinderilor.

Managementul proiectului se angajeaza sa furnizeze un mediu de invatare si lucru in care sunt respectate drepturile si demnitatea tuturor, fara discriminare, prejudecati, intimidare si fara oricare forma de hartuire.

De asemenea, beneficiarii proiectului vor avea acces la sursele de informare, la serviciile de consultanta, se va acorda asistenta specializata tuturor celor interesati in ocuparea locurilor de munca. Acestia vor putea intra in posesia materialelor publicitare si vor putea accesa in conditiile impuse de lege informatiile prezentate in reteaua informationala.

Asadar, persoanele din grupul tinta vor avea acces nediscriminatoriu la: alegerea si exercitarea unei activitati, anagajare in toate nivelurile potrivit pregatirii profesionale, venituri egale pentru munca de valoare egala, informare si pregatire profesionala, programe de calificare, recalificare , conditii de munca ce respecta normele de sanatate si securitate in munca, confrom prevederilor legislatiei in vigoare. De aceea, pentru ca proiectul sa fie implementat cu succes, acesta prevede si cursuri pentru personalul implicat in derularea proiectului.

Iata care sunt aceste cursuri:

–      formare profesionala – Comunicare organizationala – 14 participanti;

–      formare profesionala – formator – 14 participanti;

–      formare profesionala – evaluator de competente profesionale – 14 participanti;

–      training – gestionarea situatiilor conflictuale – 15 participanti;

–      training – consiliere vocationala – 14 participanti;

–      training – managementul riscurilor – 14 participanti.

La analiza cererilor s-a avut in vedere nivelul studiilor necesare, participarea la alte programe de formare similare, competentele dobândite sa faciliteze imbunatatirea activitatii la locul de munca al solicitantului si rolul acestor competente in incluziunea sociala a persoanelor private de libertate.