ANUNŢ – Primăria Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice (detalii, in anunț)

În condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art.58 alin.2 lit.”b”şi de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2, art. 26 alin 2, Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea prin recrutare a unei funcții publice de conducere vacante de șef birou la Biroul Achiziții publice din cadrul Direcției Tehnice a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu.

Condiţiile de participare la concurs:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul de licență științe administrative, specializarea administrație publică
– studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice
– vechime în specialitatea studiilor 2 ani

Concursul va avea loc pe data de 13 august 2018 ora 1000 proba scrisă și 16 august 2018 interviul la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu din şos. Bucureşti nr. 49-51.
Dosarul de concurs trebuie să cuprindă documentele prevăzute în art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial partea a III-a (în perioada 5 iulie 2018 – 24 iulie 2018) la secretariatul comisiei de concurs la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu.
Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs, documentele necesare și bibliografia se pot obține de pe pagina de internet www.primariagiurgiu.ro a Primăriei Municipiului Giurgiu sau la sediul din Str. București nr. 49-51, la telefon 0246213587 – int. 138, fax. 0246215405; adresa de email : resurseumane@primariagiurgiu.ro – persoană de contact Ionescu Eugenia – consilier.