Asistatii social, loviti… la lingurica – Dreptul la ajutor încetează în cazul refuzului unui loc de muncă oferit

Cu 274 de voturi “pentru”, 2 abtineri si 4 voturi “impotriva”, Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege prin care dreptul la ajutor social încetează în cazul refuzului unui loc de muncă oferit.
Este vorba de fapt de modificari si completari aduse Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
Una dintre prevederile proiectului de lege este aceea ca daca o persoana refuza un loc de muncă oferit sau nu participa la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, aceasta atrage încetarea dreptului la ajutorul social.
De asemenea, proiectul mai prevede că, în situaţia pierderii dreptului la ajutor social, familia sau persoana singură poate solicita un nou drept după o perioada de 12 luni de la data deciziei de încetare a acestui drept.
In iniţiativa legislativă se stipulează că pentru sumele acordate ca ajutor social una sau mai multe persoane majore apte de muncă, raportat la cuantumul ajutorului social din familia beneficiară, au obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.
În situaţia în care persoana nominalizată să efectueze acţiunile sau lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau şi-a pierdut total ori parţial capacitatea de muncă, obligaţia de a presta acţiunile sau lucrările de interes local se transferă celorlalte persoane apte de muncă din familie, cu acordul primarului.
În cazul în care, după o verificare, se constată că familia sau persoana singură a realizat venituri din alte surse şi acestea nu au fost declarate de titular, se dispune încetarea dreptului la ajutor social.
Iniţiativa legislativă stabileşte şi obligaţii pentru primari în scopul valorificării forţei de muncă locale. Astfel, aceştia au obligaţia de a întocmi planul de activităţi sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forţă de muncă şi funcţionează pe raza unităţii administrativ-teritoriale. Planul de acţiune se aprobă prin dispoziţie a primarului, se afişează la sediul primăriei şi cuprinde activităţile sezoniere, beneficiarii de lucrări, precum şi repartizarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social pentru desfăşurarea activităţilor sezoniere.
Potrivit proiectului, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei neîndeplinirea de către primar a obligaţiilor.
Refuzul repetat de două ori al persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social de a efectua activităţile sezoniere conduce la încetarea dreptului.
Camera Deputaţilor este for decizional în cazul acestui proiect de lege iniţiat de patru parlamentari ALDE.