Ce acte sunt necesare pentru inchirierea unui loc de parcare

anl-portProprietarii de autoturisme care solicită închirierea unui loc de parcare din șos. Portului, bloc 1 ANL PORT sunt așteptați în perioada 03.08.2017 – 25.08.2017 la Direcția Patrimoniu – Compartiment Urmărire Executare Contracte, camera 19 pentru depunerea documentelor necesare procedurii de licitație.
Documentele solicitate sunt următoarele:
1. Cerere tip;
2. Copie act de identitate;
3. Act de proprietate, contract de închiriere avizat de ANAF;
4. Certificat de înregistrare pentru persoanele juridice, act constitutiv al societății;
5. Copie certificat de înmatriculare al autoturismului;
6. Documente privind dreptul de utilizare a autoturismului: contract de leasing;
7. Certificat fiscal eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu, din care să reiasă că nu figurează cu datorii la bugetul local;
8. Document care să ateste înregistrarea autovehiculului la Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu;
9. Copie certificat de căsătorie în situația în care la aceeași adresă domiciliază două familii;
10. Certificat de încadrare într-o grupă de handicap locomotor a unui membru al familiei solicitantului, dacă este cazul;
11. Acte doveditoare că este veteran de război, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor Legii 189/2000, dacă este cazul;
12. Declarație pe propria răspundere că nu deține garaj amplasat pe domeniul public;
13. Alte documente după caz;