Ce se va dezbate astazi in sedinta Consiliului municipal Giurgiu

Astazi, 8 ianuarie, la ora 14:00, consilierii municipali se vor intruni intr-o sedinta extraordinara, in care vor dezbate cinci proiecte de hotarari de pe ordinea de zi.
Pe langa aprobarea modificarii tarifului pentru prestatiile de paza ale agentilor de securitate apartinand SC Paza Publica SA sau stabilirea cuantumului chiriilor pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta din municipiu, consilierii vor mai dezbate urmatoarele trei proiecte:
– aprobarea excedentului sectiunii de functionare si deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul Bugetului Local pe anul 2018, precum și utilizarea excedentului bugetar rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2018;
– aprobarea taxelor pentru utilizarea domeniului public si a domeniului privat al municipiului Giurgiu pentru anul 2019;
– stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor in perioada ianuarie-decembrie 2019.