Chestionar de interes major pentru giurgiuveni – Comunicat de presă

Dezvoltarea durabilă a Municipiului Giurgiu reprezintă o prioritate pentru Primăria Municipiului Giurgiu. Printr-o dezvoltare durabilă se va promova un mediu sănătos, se vor utiliza eficient resursele, se va sprijini comunitatea și se va asigura o economie viabilă.
Ne dorim să contribuim la creșterea competitivității pe termen mediu și lung a economiei locale, la dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază, la perfecționarea și utilizarea eficientă a capitalului uman autohton, inclusiv la sprijinirea procesului de accesarea fondurilor europene disponibile pentru sprijinirea dezvoltării municipiului.
Inițierea demersului de realizare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă se va baza pe o cercetare de ansamblu a necesităților existente la nivelul comunității și prin coroborarea acestora cu posibilitățile de finanțare existente. Pentru aceasta, a fost inițiată consultarea actorilor implicați și interesați, prin aplicarea de chestionarea și realizarea de întruniri publice.
Informațiile colectate vor fi utilizate exclusiv pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Giurgiu pentru perioada 2020-2027.
Pentru mai multe detalii și informații referitoare la Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Giurgiu precum și pentru a vă implica în elaborarea acestui document extrem de important pentru viitorul comunității din care și dumneavoastră faceți parte vă rugăm să răspundeți la chestionarul regăsit la următoarele link-uri, în funcție de categoria în care vă încadrați:
– Persoane fizice cu domiciliul în Municipiul Giurgiu – https://forms.gle/gmVndF7vvV5pmEtG9
– Operatori economici cu sediul social / punct de lucru în Municipiul Giurgiu – https://forms.gle/D5veGvTbN74zCSEn7
– Instituții publice din Municipiul Giurgiu – https://forms.gle/SHJyjj2S3KcKeh9f9
Chestionarele sunt disponibile pentru a fi completate până la data de 15.11.2019.
Cu stimă,
Primar
Nicolae BARBU