DREPT LA REPLICĂ – Nereguli grave la Primăria Izvoarele

Ca urmare a apariției, la data de 11.09.2020, în publicația online ”Opinia giurgiuveanului”, a articolului ”Comuna Izvoarele stă pe un butoi de pulbere – Crescătorii de animale, supărați pe Prefectură” (https://opiniagiurgiu.ro/stirea-zilei/comuna-izvoarele-sta-pe-un-butoi-de-pulbere-crescatorii-de-animale-suparati-pe-prefectura/), vă transmitem următorul drept la replică:

Referitor la Regulamentul privind organizarea pășunatului și exploatarea pășunilor prin atribuire directă a suprafețelor de pășune disponibile, precum și închirierea prin licitație publică, a suprafețelor de pășune rămase neatribuite după încheierea procedurii de atribuire directă, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local Izvoarele, la data de 23.07.2020, Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă aduce la cunoștință că acest act administrativ a fost adoptat fără a fi respectate prevederile OUG nr. 34/2013 referitoare la perioada de închiriere, prețul de închiriere, precum și prevederile OUG nr.57/2019 referitoare la procedura de închiriere, prin licitație publică, a terenurilor rămase la dispoziție după atribuirea directă. Astfel:
– din situația prezentată Consiliului Local de către angajații Primăriei, în ședința din 23.07.2020, a rezultat faptul că la nivelul comunei este arendată doar o parte a terenurilor care fac parte din islazul comunal, diferența de teren (atât arabil, cât și pășune) nefiind închiriată/concesionată.
– mai mult, există anumite suprafețe de teren care sunt utilizate de cetățeni ai comunei, fără contract; de exemplu: terenurile din T 51 – pășune (10,45 ha), T 113 – pășune (7,10 ha), astfel că nu se justifică afirmația apărută în publicația online ”Opinia giurgiuveanului”, potrivit căreia ”oamenii nu mai au unde pășuna animalele”.
– de asemenea, există suprafețe de terenuri, pășune, care sunt libere; de exemplu: terenurile din T 83 – pășune (12,70 ha), T 153 – pășune (2,30 ha), T 128 – pășune ( 2,05 ha), T 158 – pășune (4,80 ha), T 62 – pășune (10,77 ha) etc.
Având în vedere aceste aspecte, a fost formulată acțiune la instanța de contencios administrativ, în vederea anulării hotărârii nr. 38/2020 precum și a tuturor efectelor pe care aceasta le-a produs.
Nu în ultimul rând, menționăm că însuși unul dintre consilierii locali deține, cu contract, suprafața de 20 de ha din islazul comunal (10 ha teren arabil și 10 ha pășune), aspect care rezultă chiar din procesul verbal de ședință.
PREFECT,
Aneta MATEI