E pe bune! Rablele de pe domeniul public sunt ridicate de politistii locali

rable ridicateConform unui comunicat remis presei de catre conducerea Politiei Locale, a inceput ridicarea vehiculelor abandonate pe terenuri apartinad domeniului public. Regulamentul privind activitatea de ridicare a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Giurgiu a fost aprobat prin Hotararea de Consiliul Local nr. 282/2015, iar agentii locali din cadrul Compartimentului Siguranta Rutiera, au identificat pana in prezent, un numar de 84 astfel de autovehicule, marea majoritate a proprietarilor conformandu-se somatiilor primite si transportandu-le in spatii private sau la centrele de colectare a deseurilor. Proprietarilor somati, care au mutat autovehiculele dintr-un loc in altul, pastrandu-le pe domeniul public, li se aduce la cunostinta faptul ca Directia Politiei Locale Giurgiu, va efectua noi verificari in vederea aplicarii prevederilor legale.

„Propietarii sau, dupa caz, detinatorii legali ai autovehiculelor respective, au fost instiintati, prin afisarea somatiei pe caroserie, solicitandu-li-se ridicarea acestora de pe terenul apartinand domeniului public sau privat al municipiului Giurgiu, in termen de 10 zile. Totodata, s-au facut publice caracateristicile tehnice ale autovehiculelor, precum si locul unde au fost identificate, prin afisarea listei cuprinzand descrierea acestora, intr-un loc special amenajat la sediul Primariei Municipiului Giurgiu si s-a adus la cunostinta publica, prin anunt publicat intr-un cotidian local”, se arata in comunicat.

Urmare a acestor demersuri si in conformitate cu art. 4, alin. 2 din Legea 421/2002 si art. 12 din Regulamentul privind activitatea de ridicare a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Giurgiu, au fost emise de catre primarul municipiului Giurgiu, Dispozitiile nr. 2218/05.10.2015, 2219/05.10.2015, 2220/05.10.2015, unui numar de trei proprietari ce nu s-au conformat somatiilor primite.

Astfel, agentul constatator din cadrul Politiei Locale Giurgiu, impreuna cu reprezentantul S.C. Intretinere Peisagistica a Spatiilor Verzi S.A. – societate delegata prin Hotararea de Consiliul Local nr. 283/2015, in ceea ce priveste gestiunea serviciului de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public si privat al municipiului Giurgiu, au procedat la ridicarea celor trei autoturisme si predarea acestora la centrul de depozitare, amenajat de administratia publica locala.

Politia locala face cunoscut faptul ca, in conformitate cu art 7, din Legea nr. 421/2002, restituirea vehiculului catre detinatorul legal se face pe baza de proces-verbal de predare-primire, in termen de 10 zile de la data la care persoana care reclama vehiculul face dovada: calitatii de proprietar sau detinator legal al acestuia; achitarii tuturor taxelor si impozitelor prevazute de lege; achitarii sumelor corespunzatoare cheltuielilor efectuate pentru inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportul, depozitarea si paza vehiculului; platii la zi a tarifului de parcare, in cazul vehiculelor ridicate din parcari, dar si a platii amenzii pentru nerespectarea termenului somatiei prevazute de art. 9, din acelasi act normativ. Odata cu predarea vehiculului catre proprietarul sau detinatorul legal se predau si bunurile aflate in interiorul acestuia.

Un comentariu

Comentariile sunt inchise