Fonduri nerambursabile de 24 milioane de euro pentru orașele mici și mijlocii din Sud Muntenia, prin POR 2014 – 2020!

8638În data de 10 octombrie 2017 a avut loc la București cea de-a șaptea reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Regional 2014-2020 (CM POR), una din cele mai importante teme de discuție fiind legată de modificarea POR 2014-2020 și implicit modificarea alocărilor financiare la nivel regional.
La eveniment au participat reprezentanți ai Comisiei Europene, ai tuturor instituțiilor naționale implicate în gestionarea POR și ai partenerilor. Primăria Municipiului Giurgiu a fost reprezentată de viceprimarul Cioacă Ionuț.
Una dintre propunerile de modificare a programului analizate și aprobate de membrii CM POR vizează introducerea unei noi linii de finanțare – Axa prioritară 13 „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, care urmărește îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, precum și incluziunea socială a populației defavorizate, prin sprijinirea investițiilor în infrastructura de bază, centre sociale, comunitare etc..
Astfel, prin această nouă axă vor putea fi realizate următoarele tipuri de investiții: construire/reabilitare/modernizare/extindere a clădirilor destinate utilizării publice pentru servicii sociale de zi, educative, culturale și recreative, cu scopul de a crea, îmbunătăți sau extinde serviciile publice de bază, inclusiv dotarea acestora cu echipamente specifice; creare/modernizare/reabilitare a spațiilor destinate utilizării publice (ex.: parcuri, spații verzi, spații publice, scuaruri, locuri de joacă pentru copii, alei pietonale, străzi, trotuare, piste pentru bicicliști), inclusiv utilități, precum și facilități pentru activități sportive și recreaționale de mici dimensiuni (ex.: terenuri de sport), Wi-Fi în spațiile publice, mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi etc.).
Aceste tipuri de investiții nu sunt activități noi, întrucât se regăsesc pentru finanțare în versiunea curentă a Programului Operațional Regional prin alte axe prioritare, respectiv Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” (Prioritățile de investiții 4.2 – revitalizare urbană și 4.3 – regenerarea comunităților marginalizate), Axa prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural” (Prioritatea de investiții 5.2 – revitalizarea orașelor) și Axa prioritară 9 „Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”.
Alocarea financiară totală pentru Axa prioritară 13 este de 200 de milioane de euro, din care alocarea regională pentru Sud Muntenia este de 24,29 milioane de euro.
Ulterior aprobării modificărilor aduse programului de către membrii Comitetului de monitorizare, noua versiune a Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 va fi transmisă Comisiei Europene, prin intermediul sistemului electronic SFC 2014, pentru aprobare.
Reuniunea Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, ce a avut loc marți, 10 octombrie, la București, în prezența reprezentanților Comisiei Europene, a fost un prilej de dezbateri ample cu privire la pregătirea proiectelor, stadiul contractării și măsurile de eficientizare a implementării proiectelor.

Un comentariu

Comentariile sunt inchise