Primarul Jean Jipa, condamnat de judecatoria Bolintin Vale

In dosarul 2223/192/2016, pe fond, in care a fost data sentinta astazi (29.06.2018 – dupa o serie intreaga de amanari), primarul comunei Ogrezeni, Jean Jipa, impreuna cu doi angajati ai primariei – Ilie Elena si Lazar Gheorghe – au primit condamnari… pe bune.
Obiectul dosarului penal, dupa cum sta scris pe site-ul Judecatoriei Bolintin Vale este “delapidare (art. 295 NCP)”.
Va prezentam solutia “pe scurt” data de Judecatoria Bolintin Vale pentru primarul Jean Jipa, cu mentiunera ca primarul si ceilalti doi inculpati au drept de apel in 10 zile de la comunicare.
(Document: Hotarâre 191/2018 29.06.2018)
“- In baza art.321 alin 1 cod penal cu aplic.art. 35 alin 1 si 38 alin 1 cp condamnă pe inculpatul Jean Jipa la o pedeapsă de un an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual. În baza art. 67 alin. 1 C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C. pen. – dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăsura activitatea de care s-a folosit pentru săvârsirea faptei; dreptul de a ocupa o functie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată de 2 ani, care se execută conf art 68 alin 1 lit b cp
În baza art. 65 alin. 1, 3 din C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g, k din C.pen.- dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăsura activitatea de care s-a folosit pentru săvârsirea faptei; dreptul de a ocupa o functie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public.
In baza art.297 alin 1 cod penal cu aplic.art. 35 alin 1 ?i 38 alin 1 cp condamnă pe inculpatul JJ la o pedeapsă de doi ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu. În baza art. 67 alin. 1 C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C. pen. -dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăsura activitatea de care s-a folosit pentru săvârsirea faptei; dreptul de a ocupa o functie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată de 2 ani, care se execută conf art 68 alin 1 lit b cp
În baza art. 65 alin. 1, 3 din C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C.pen.- dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăsura activitatea de care s-a folosit pentru săvârsirea faptei; dreptul de a ocupa o functie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public.
In baza art.38 al.1 şi art. 39 al.1 lit.b cod penal constată concursul de infractiuni si dispune ca inculpatul să execute o pedeapsă rezultantă de 3 ani închisoare compusă din pedeapsa ce mai grea (2 ani închisoare) la care se adaugă sporul de un an închisoare (o treime din celelalte pedepse). În baza art. 45 rap la art 67 alin. 1 C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C. pen. -dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăsura activitatea de care s-a folosit pentru săvârsirea faptei; dreptul de a ocupa o functie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată de 2 ani, care se execută conf art 68 alin 1 lit b cp
În baza art. art. 45 rap la 65 alin. 1, 3 din C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C.pen.- dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăsura activitatea de care s-a folosit pentru săvârsirea faptei; dreptul de a ocupa o functie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public
În baza art 91 şi 92 cp suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani, calculat de la data rămânerii definitive a sentintei.
În baza art 93 cp, dispune ca inculpatul să respecte pe această durată următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.
În baza art 93 alin 2 cp impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probatiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art 93 alin 3 cp obligă inculpatul să presteze pe parcursul termenului de supraveghere o muncă neremunerată în folosul comunitătii în cadrul Primăriei Ogrezeni, pe o perioadă de 70 de zile, în condiţiile art. 57 din Legea nr. 253/2013.
Un exemplar al prezentei sentinţe se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Giurgiu. În baza art. 404 alin. 2 C.p.p., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 din C. pen., a căror nerespectare are drept urmare revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
Obligă inculpatii Ilie Elena, Lazăr Gheorghe să plătească părtii civile Primăria Ogrezeni următoarele sume: -12588 lei sumă încasată în anul 2013, dar neînregistrată în registrul de casă si nedepusă la Trezorerie; -34273,7 lei sumă evidentiată în registrul de casă în anul 2013 si nedepusă la Trezorerie; -14532 lei sumă retrasă din Trezorerie si neevidentiată în registrul de casă, reprezentând diferenta dintre suma totală de 59022 sumă retrasă si neevidentiată si 44490 lei sumă retrasă prin falsificarea CEC-urilor si neevidentiată în registrul de casă
Obligă inculpatii Ilie Elena, Lazăr Gheorghe, Jipa Jean să plătească părtii civile Primăria Ogrezeni următoarele sume: -44490 lei sumă retrasă din Trezorerie prin falsificarea filelor CEC si neevidentiată în registrul de casă ; -43098 lei sumă plătită în lipsa documentelor justificative sau în baza unor documente justificative nelegal întocmite în perioada 01.01.2011-04.04.2014; -10312 lei reprezentând valoarea plătilor efectuate în baza unor documente justificative nelegal întocmite în perioada 01.01.2011-04.04.2014. În baza art.274 obligă fiecare inculpat la 2000 lei cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariul avocat oficiu Neagu Rares în sumă de 360 lei pentru inculpat Lazăr Gheorghe se suportă din fondul Ministerului de Justitie. Onorariul avocat oficiu Georgescu Visan Mariana în sumă de 100 lei pentru inculpata Ilie Elena la termenul din data de 19.03.2018 se suportă din fondul Ministerului de Justitie.”