Situatia somajului in judetul Giurgiu – Mediul rural scoate someri… pe banda

somajNumărul total al persoanelor înregistrate în evidenţa AJOFM Giurgiu la data de 31.07.2017 a fost de 3.583 persoane în căutarea unui loc de muncă, dintre care 1.660 au fost femei.
In perioada 01.07.2017 – 31.07.2017 au intrat în evidenţa AJOFM Giurgiu un număr de 742 persoane (375 femei) şi au ieşit din evidenţă 509 persoane (230 femei).
Valoarea ratei şomajului la nivelul judeţului Giurgiu la finele lunii IULIE a.c. de 4.09%, a inregistrat o usoara crestere fata de rata somajului înregistrată la finele lunii anterioare şi anume 3.82%. Cresterea numarului somerilor inregistrati in evidenta AJOFM Giurgiu are ca principala cauza inscrierea in baza de date a absolventilor institutiilor de invatamant – promotia 2017.
Referitor la şomajul înregistrat pe sexe, în luna iulie 2017 , numărul şomerilor femei la sfarsitul lunii a fost de 1.660 persoane, rata somajului feminin fiind de 3.96%, iar cea a somajului masculin inregistrand o valoare de 4.20%.
Din totalul persoanelor aflate în evidenţa agenţiei şi anume 3.583, 512 persoane (257 femei) beneficiază de indemnizaţie de şomaj (cf. Legii76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare), 3.071 persoane (1.403 femei) sunt persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.
In ceea ce priveşte distribuţia teritorială, în luna iulie 2017, din numărul total de 3.583 şomeri înregistraţi, 822 persoane (406 femei) persoane provin din mediul urban, reprezentând 22.95%, 2.761 (1.254 femei) persoane provin din mediul rural, ceea ce a reprezentat 77.05 %.
Distribuţia şomerilor pe forme de învăţământ:
– cu niv. instruire Primar, gimnazial si profesional – 2.586
– cu niv. instruire Liceal si post-liceal – 917
– cu niv. instruire Universitar – 80.
Din punct de vedere al distribuţiei şomerilor pe niveluri de instruire, la data de 31 iulie 2017, se poate observa că, din numărul total al şomerilor înregistraţi, 72.17% sunt persoane cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional, 25.60% sunt persoane cu nivel de instruire liceal şi postliceal şi 2.23% sunt persoane având nivel de instruire universitar.
In cursul anului 2017 , pana la data de 31.07.2017, s-au incadrat in munca, prin intermediul AJOFM Giurgiu, un numar total de 2.021 someri, In luna iulie incadrandu-se un număr de 251 persoane, din care 103 femei
BIROUL DE PRESA AL AJOFM GIURGIU