11 amenzi şi 12 avertismente la bâlciul de Sf. Maria

În perioada desfăşurării Bâlciului tradiţional de Sfânta Maria (11 – 15 august a.c.), o comise mixtă de control a derulat acţiuni de verificare a tuturor agentilor economici (persoane fizice şi juridice) cu privire la activitatea desfăşurată, pentru a preîntâmpina eventualele probleme de depreciere şi neconformităţii ale produselor şi serviciilor oferite consumatorului.
Comisia a fost constitută prin Ordin al prefectului şi a avut următoarea componenţă:
Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – Giurgiu – şi în calitate de coordonator;
Inspectoratul Judeţean de Poliţie – Giurgiu;
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului – Giurgiu;
Direcţia de Sănătate Publică – Giurgiu.
Obiectivele comisei au fost de apărare a sănătatii şi siguranţei alimentare a consumatorului, de urmărire a activităţii economico – financiare a agenţilor economici si de verificare a conformităţii produselor oferite consumatorului – modul de aprovizionare, transportul, depozitarea şi manipularea acestor produse.
În urma verificărilor au fost întocmite 38 de documente de control şi a fost aplicat un număr de 11 amenzi contravenţionale în valoare totală de 46.200 lei şi 12 avertismente.