20 octombrie – Bursa pentru absolvenţi – oportunitate pentru a cunoaşte piaţa muncii

bursaAgenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu anunţă persoanele interesate că în data de 20 OCTOMBRIE 2016 va avea loc bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi.
Bursa locurilor de muncă se va desfăşura începând cu ora 09:00, în mun. Giurgiu – incinta Restaurantului “Mioriţa” şi în oraşul Bolintin Vale, la sediul Bibliotecii din această localitate.
BURSA LOCURILOR DE MUNCA reprezintă o oportunitate pentru cei interesati de a cunoaşte mai bine piaţa muncii, ofertele de locuri de muncă, pentru a putea astfel să aleagă un loc de muncă conform pregătirii lor profesionale sau să se (re)orienteze profesional spre ocupaţii cu posibilităţi mai mari de angajare pe termen mediu şi lung.
Persoanele interesate sunt invitate să participe la această acţiune, având astfel posiblitatea să ia contact cu ceea ce se întâmplă pe piaţa muncii, să vadă ce meserii se caută, cum se completează un CV şi o scrisoare de intenţie necesare angajării, să-şi identifice un loc de muncă, să se informeze din materialele puse la dispoziţie cu privire la serviciile oferite de agenţiile de ocupare.
Agenţii economici care vor participa la BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ vor avea prilejul să-şi recruteze personalul direct, fără intermediari, în funcţie de cerinţele concrete ale locului de muncă oferit.
Totodată, agenţii economici care încadrează persoane din rândul absolventilor beneficiază de o serie de facilităţi/subvenţii prevăzute de Legea 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi de faclităţile prevăzute de legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi de legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior.
De asemenea, urmare a înregistrării în baza de date ca absolvent, persoana respectivă poate beneficia gratuit si de serviciile oferite de agenţiile teritoriale pentru ocuparea fortei de muncă, respectiv:
– informarea şi consilierea profesională;
– medierea muncii;
– formarea profesională;
– consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri;
– completarea veniturilor salariale ale angajaţilor;
– stimularea mobilităţii forţei de muncă.