ANUNŢ DE FINALIZARE PROIECT „Tradiții și obiceiuri pescărești dunărene în teritoriul FLAG Giurgiu”, în cadrul POPAM 2014-2020 cod SMIS 130297

În Septembrie 2021 s-au încheiat activitățile de implementare a proiectului „Tradiții și obiceiuri pescărești dunărene în teritoriul FLAG Giurgiu” , cod SMIS 130297.
Proiectul a fost finanțat din fonduri externe nerambursabile din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri maritime 2014-2020 prin „Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime”, Axa prioritară „O ocupare a forței de muncă și o coeziune teritorială sporite”.
Obiectivul specific 1 – Creșterea vizibilității teritoriului FLAG din perspectiva activităților și tradițiilor pescărești și Dunărene prin amplasarea de bannere/pancarte, realizarea de atlase informative cu tema pescărească, realizarea unui site interactiv și materiale informative/educaționale pentru copii și tineri și distribuirea de cărți gastronomice aferente tradițiilor pescărești.
Obiectivul general al proiectului a fost stimularea turismului și animarea zonei cuprinse în teritoriul FLAG prin promovarea Tradițiilor pescuitului Dunărean. Acest obiectiv a contribuit prin desfășurarea de campanii de promovare pe mai multe niveluri (Materiale promovare, materiale culturale, materiale interactive etc), la obiectivul strategiei și anume dezvoltarea durabilă a zonei, prin sprijinirea creșterii economice, sprijinirea și promovarea sectorului pescăresc și diversificarea activităților legate de pescuit și acvacultura, generatoare de valoare adăugata. Proiectul și-a propus promovarea produselor și activităților pescărești, din cadrul teritoriului FLAG, prin măsuri de promovare și animare prin prisma tradițiilor pescuitului Dunărean.
Beneficiar: Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană

Proiectul s-a finalizat cu următoarele rezultate:
1. 3 rapoarte de audit; 8 rapoarte tehnice de implementare ;
2. Distribuirea/plasarea a:
o 32 Pancarde/bannere cu zone de pescuit
o 32 steaguri marcare locuri de pescuit
o 900 Harti/atlase
o Studiu istoric privind cartografierea pescuitului in teritoriul FLAG
o Site cu forum www.pescuit-giurgiu.ro
o 2500 brosuri
o 400 ilustrate/cărți pentru copii și tineri privind tradițiile pescuitului
o 900 cărți de bucate cu tradiții pescărești
3. Creșterea numărului de turiști/producatori/comercianți în zona
4. Informarea și publicitatea proiectului s-a realizat prin panouri pentru publicitate și autocolante

Valoarea totală a proiectului (lei): 361.153,00 lei, valoare eligibila proiect: 361.153,00 lei