Anunț de Licitație

Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. organizează licitații publice în condițiile prevăzute de HG nr. 1669/2004 pentru:
– Închirierea de birouri, platforme, construcții speciale, module, spații în magazii și hale, disponibile la această dată.
– Data licitației: 15.10.2020, ora 11:00.
Locul: Sediul Administrației Zonei Libere Giurgiu S.A. din Giurgiu, șoseaua Portului, nr. 1-2.
La licitații pot participa atât persoane fizice, cât și juridice, române sau străine.
Solicitanții pot ridica documentația de licitație și achita taxele de licitație la sediul Administrației Zonei Libere Giurgiu S.A.
Relații suplimentare se pot obține la tel/fax: 0246. 217.541; 0246.217.598; 0246.219.640, interior 113.