Anunț începere proiect finanţat prin Măsura 2 „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru DELROM SRL

DELROM SRL anunță lansarea proiectul cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute in anexa nr. 2, conform OUG 130/2020 modificată, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014 – 2020” proiect nr. RUE 6363 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.
Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 08.04.2021.
Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea DELROM SRL.
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
– menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
– menținerea / suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 69.464,20 lei (valoarea totala) din care: 60.403,65 lei grant și 9.060,55 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

SC DELROM SRL, cu sediul social în județul Giurgiu, comuna Daia, str Prof. Stelică Berechet nr. 23, înregistrată la Registrul Comerțului Giurgiu sub numărul J52/131/2001, CUI 13985973

Persoană de contact: Răbîncă Dan Lucian
Telefon: 0722/339.405, email: dan@delrom.eu