ANUNȚ licitaţie publică

Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană Giurgiu organizează în data de 08.06.2020, începand cu ora 10°°, la sediul direcției din Giurgiu, strada Aleea Plantelor, nr.4, licitaţie publică pentru închirierea, pe o perioadă cuprinsă între o lună și 5 ani, a spațiilor și activelor din incinta Pieței de Pește aflată în Giurgiu, strada Aleea Plantelor, nr.4:

DEPOZIT REFRIG NR. 2 (0-4°C) suprafață 19,5 m²
VITRINĂ FRIGORIFICĂ NR. 2
VITRINĂ FRIGORIFICĂ NR. 3
LADĂ FRIGORIFICĂ NR.3
SALĂ DE PREZENTARE suprafață 100 m²
TEREN ÎN INCINTA PIEȚEI suprafață 30m²

Închirierea se va face în vederea comercializării și /sau depozitării alimentelor, în conformitate cu Regulamentul privind închirierea spațiilor și activelor din incinta Pieței de Pește a Municipiului Giurgiu, aprobat prin H.C.L.M nr. 120 /24.04.2019 .

Documentaţia de licitație, în valoare de 100 lei, poate fi achiziţionată de la sediul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană Giurgiu începând cu data de 29.05.2020, iar ofertele pot fi depuse până la data de 05.06.2020, ora 16ºº.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresa de e-mail: adinfondurieuropene@yahoo.com.

Persoane de contact :
Ionescu Dragoș – Director – telefon 0724.097.674 ;
Moldoveanu Melania – Consilier Comp. Administrare Piața de Pește – telefon 0720.008.312 ;
Corbu Marius – Secretar comisie – telefon 0729.167.114

DIRECTOR,
Ionescu Dragoș