Anunţ licitaţie publică deschisă cu strigare

Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană Giurgiu organizează în data de 28.08.2020 începand cu ora 12°°, la sediul Centrului de Afaceri din Giurgiu, bd-ul București, nr.57, licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închirierea, pe o perioada cuprinsă între o lună și 5 ani, a următoarelor spații din incinta Centrului de Afaceri aflat în Giurgiu, București, nr.57:
1. Cameră suprafață 11,37 mp, Parter
Utilități asigurate pentru închirierea spatiului:
– apă-canal (spații comune)
– gunoi
– internet
– servicii de curățenie în spațiile comune
Închirierea spațiilor se va face în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Afaceri din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană Giurgiu, aprobat prin H.C.L.M nr. 166 /24.04.2019.
Documentaţia de licitație este pusă la dispoziție la sediul Centrului de Afaceri începând cu data de 17.08.2020, iar ofertele pot fi depuse până la data de 27.08.2020, ora 16ºº.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresa de e-mail:
adinfondurieuropene@yahoo.com.
Persoane de contact :
Ionescu Dragoș – Director – telefon 0724.097.674;
Ninu Raisa – Consilier – telefon 0727.747.787;
Corbu Marius – Secretar comisie – telefon 0729.167.114.

DIRECTOR,
Ionescu Dragoș