ANUNŢ privind începerea proiectului: „Tradiții și obiceiuri pescărești dunărene în teritoriul FLAG Giurgiu”, în cadrul POPAM 2014-2020

Beneficiar: Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
Contractul de finațare nr. 274 pentru proiectul „Tradiții și obiceiuri pescărești dunărene în teritoriul FLAG Giurgiu” , cod SMIS 130297, a fost semnat în data de 15.07.2019. Proiectul este finanțat din fonduri externe nerambursabile din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri maritime 2014-2020 prin „Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime”, Axa prioritară „O ocupare a forței de muncă și o coeziune teritorială sporite”
Obiectivul general al proiectului constă în stimularea turismului și animarea zonei cuprinse în teritoriul FLAG prin promovarea Tradițiilor pescuitului Dunărean. Acest obiectiv contribuie, prin desfășurarea de campanii de promovare pe mai multe niveluri (Materiale promovare, materiale culturale, materiale intercative etc), la obiectivul strategiei și anume dezvoltarea durabilă a zonei, prin sprijinirea creșterii economice, sprijinirea și promovarea sectorului pescăresc și diversificarea activităților legate de pescuit și acvacultură, generatoare de valoare adăugată. Proiectul își propune promovarea produselor și activităților pescărești, din cadrul teritoriului FLAG, prin măsuri de promovare și animare prin prisma tradițiilor pescuitului Dunărean.
In cadrul acestui proiect activitățile asumate, conduc la o creștere a vizibilității teritoriului FLAG din perspectiva activităților și tradițiilor pescărești și dunărene.
Obiectivul specific 1 – Creșterea vizibilității teritoriului FLAG din perspectiva activităților și tradițiilor pescărești și Dunărene prin amplasarea de bannere/pancarte, realizarea de atlase informative cu temă pescărească, realizarea unui site interactiv și materiale informative/educaționale pentru copii și tineri și distribuirea de cărți gastronomice aferente tradițiilor pescărești.

Rezultate așteptate ale proiectului:
1. Realizarea a minim 3 rapoarte de audit
2. Rezultat 2 – Realizarea și/sau distribuirea/plasarea a:
o 32 Pancarde/bannere cu zone de pescuit
o 32 steaguri marcare locuri de pescuit
o 900 Hărți/atlase
o Studiu istoric privind cartografierea pescuitului în teritoriul FLAG
o Site cu forum
o 2500 broșuri
o 400 Ilustrate/carti pentru copii si tineri privind traditiile pescuitului
o 900 carti de bucate cu traditii pescaresti
3. Rezultat 3 – Creșterea numărului de turiști/producatori/comercianți în zonă
4. Rezultat 4 – Realizarea informării și publicității proiectului prin panouri pentru publicitate și autocolante

Valoarea totală a proiectului (lei): 361.153,00 lei, valoare eligibila proiect: 361.153,00 lei
DURATA PROIECTULUI: 25 luni