DGASPC Giurgiu – Consultări in vederea elaborării strategiei privind dezvoltarea serviciilor sociale in județ

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, Asociația Four Change și Fundația Estuar au organizat joi, 28 iulie 2022, un eveniment dedicat consultărilor preliminare în vederea elaborării Strategiei privind dezvoltarea serviciilor sociale în județ.
Strategia va stabili prioritățile de dezvoltare a serviciilor sociale și direcțiile de acțiune, pornind de la analiza contextului social existent. Procesul de planificare strategică implică participarea activă a actorilor cheie din comunitățile locale – autorități și instituții publice, furnizori de servicii sociale și beneficiari de servicii sociale.La evenimentul desfășurat la Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu au participat reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, reprezentanți a 23 de primării din județ, precum și alți invitați care activează in domeniul asistenței sociale.
În cadrul evenimentului a fost prezentată și rețeaua de profesioniști în domeniul asistenței sociale la nivelul județului Giurgiu, activitățile planificate pentru anul următor ale acesteia și modalitatea de implementare a activităților.
„Sărăcia se propagă din generație în generație, dacă noi, ca reprezentanți ai autorităților, nu propunem măsuri de sprijin concrete pentru persoanele vulnerabile”, a declarat Diana Chiriacescu, director executiv al Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale.Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale”, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, în cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, organizat de Fondul Român pentru Dezvoltare Socială (FRDS).
Proiectul, implementat de D.G.A.S.P.C. Giurgiu, în calitate de promotor de proiect, în parteneriat cu Asociația Four Change și Fundația Estuar, a fost demerat in septembrie 2021 si se va derula pe parcursul a 30 de luni. Acest proiet se adresează unui număr de 1265 de persoane vulnerabile din județul Giurgiu, persoane cu dizabilități, copii, șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, intervențiile și măsurile propuse fiind în domenii precum: educație, ocupare, asistență socială, locuință și antidiscriminare.