Din Eminescu… la şcoala „Eminescu”

După o pauza de câţiva ani, valorosul proiect educativ, inspirat intitulat “Mai aproape de literatură, mai aproape de Eminescu”, iniţíat de un inimos colectiv de cadre didactice de la Şcoala gimnazială nr.4, “Mihai Eminescu“ din municipiul Giurgiu, a fost reluat.
Astfel că, sâmbătă, 19 mai, la această unitate de învăţământ, s-au reunit elevi din clasele a III-a până la a VIII-a din toate şcolile din Giurgiu, iubitori de vers eminescian, însoţiţi de învăţătorii sau profesorii lor, pentru a participa la concursul de compuneri şi eseuri despre o creaţie eminesciană, în raport de vârsta participanţilor.
Lucrările scrise au fost corectate în ziua respectivă, iar a doua zi, prestigiosul juriu, condus de valorosul scriitor de literatură pentru copii, Petre Crăciun, fost elev al Şcolii giurgiuvene din strada Vlad Ţepeş, care poartă numele Voievodului Literaturii Române, a premiat cu cărţi, pe primii clasaţi, pe clase, la acest creativ concurs, într-o festivitate deosebită desfăşurată la Corpului Didactic.
Felicitări numeroşilor elevi participanţi şi îndrumătorilor lor, dar şi colectivului de cadre didactice, coordonaţi de neobosita doamnă directoare, Ana Monica Zimnicaru, care prin acest minunat concurs, au omagiat Luceafărul liricii române, care sfinţeşte cu razele sale această şcoală giurgiuveană.
Prof. Emil Talianu