Direcția Programe Europene din cadrul Primariei Giurgiu – 8 proiecte în derulare, 11 aprobate, 10 in evaluare

Anul 2019 a prins Direcția Programe Europene din cadrul Primăriei Giurgiu cu opt proiecte în derulare, în valoare totală de aproximativ 25 de milioane de euro.
Portul Verde și de Înaltă Performanță (15,5 milioane de euro), demarat în 2015 prin Programul CEF și având ca dată de finalizare anul 2020, este unul dintre acestea.
Alte trei obiective de investiții sunt derulate în parteneriat cu Primăria Ruse, prin programul INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020.
Este vorba despre proiectul de amenajare a unui sector al Canalului Sfântul Gheorghe în scopul îmbunătățirii conectivității în Euroregiunea Ruse – Giurgiu (aprox. 3 milioane de euro), modernizarea a șase tronsoane de drum din municipiu, situate pe Bd. București, Șos. Prieteniei, Bd. Mihai Viteazul și Str. 1 Decembrie 1918 (aprox. 4.7 milioane de euro).
Un alt proiect vizeaza valorificarea Cetății Giurgiu și integrarea sa într-un circuit turistic (aprox. 500.000 euro)
Tot în implementare se află și proiectul de reabilitare termică a 6 blocuri de locuințe în Municipiul Giurgiu – Cartier Policlinică (aprox. 0,6 mil. euro), prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR 2014-2020), și trei proiecte pe POCA (Programul Operațional Capacitate Administrativă), în valoare cumulată de 1 milion de euro.
De asemenea, alte 11 proiecte depuse de municipalitate în cadrul axelor 3.1.A și 3.1.B din POR 2014-2020 au fost aprobate, urmând sa fie semnate contractele de finanțare. Opt dintre acestea, care însumeaza aprox. 4,3 milioane de euro, vizează eficientizarea energetică a unităților de învățământ din municipiu: trei grădinițe, trei școli gimnaziale și două licee, iar trei, eficientizarea energetică a 27 blocuri de locuințe (aprox. 3,5 milioane de euro).
La capitolul proiecte aflate în etapa de evaluare, Direcția de Programe Europene are 10 proiecte depuse, în domeniile eficiență energetică a unităților de învățământ și a blocurilor de locuințe, transport public, amenajare spații de agrement, regenerare urbană, modernizare grădinițe etc.